Hoppa till huvudinnehåll

Digitala årsmöten

Digitala verktyg och metoder kan självklart också användas för att genomföra ett årsmöte. Men det är särskilt viktigt att de demokratiska procedurerna fungerar vid just ett årsmöte.

För att genomföra ett årsmöte med säkerställd demokrati i dessa system krävs kunskap, testning om det uppfyller behov och sedan en implementering i organisationen. Det är också viktigt att ha en noggrann planering av mötet. Man bör ta ett par aspekter av påverkan på demokratin genom att hålla årsmöten digitalt i särskild beaktning:

  • Möjligheten för alla att delta på samma villkor som de kunnat vid ett fysiskt årsmöte. Finns det grupper som stängs ute på grund av tex brist på tillgång till dator eller dylikt? Har alla kompetens att använda de digitala verktygen?
  • Hur säkerställs en säker beslutsordning/omröstningsprocedur? Röstlängd och slutna omröstningar kan vara extra svåra att upprätta digitalt.

Inom ABF har förbundsstyrelsen rekommenderat ABF-avdelningar och -distrikt att skjuta upp årsmöten, detta för att minska smittspridning och säkerställa demokratin på årsmötet. Många organisationer har fattat liknande beslut.