Hoppa till huvudinnehåll

Umeå Konstskola

Vi söker ny Rektor till Umeå konstskolan

Rektor Umeå konstskola 75%

Vi söker undervisande rektor till Umeå konstskola. Skolan är en konst och kulturutbildning inom Yrkeshögskolan och har 32 elevplatser fördelade på två läsår.  Ditt huvudsakliga uppdrag är att leda, ansvara för och utveckla skolans verksamhet samt att bedriva undervisning och handledning. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta såväl självständigt som i grupp och som har pedagogisk erfarenhet. Du har relevant utbildning inom konstområdet och är väl insatt i konstskolans verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Eget konstnärskap och lokal förankring är meriterande.Utbildningskrav: Konstnärlig högskoleutbildning, eller dokumenterad motsvarande erfarenhet.

Anställningens omfattning: 75%. Årsarbetstid: 1 560 timmar

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Anställningsform: Provanställning 6 månader/tillsvidareanställning

Ort: Umeå

Kontakt: Peter Lundström e-post: umea.konstskola@telia.com Tel: 070-598 94 36

Ansökan med meritförteckning skickas till: umeå.konstskola@telia.com

Sista Ansökningsdag: 2017-12-15


TJÄNSTEBESKRIVNING/ANSVARSOMRÅDEN
Verksamhetsansvar: Att skolans undervisning och verksamhet sker i enlighet med studieplanen och att dokumentation och rapportering till berörd myndighet sker kontinuerligt.Att leda skolans personal.Att lokaler och utrustning håller den nivå som krävs för utbildningens genomförande.Att skolan/utbildningen kontinuerligt utvecklas och marknadsförs.

Budgetansvar:Att i samråd med skolans huvudman göra övergripande budget och i samråd med huvudlärare göra detaljbudget.

Personalansvar: Att i samråd med skolans huvudman utarbeta ett program för personalens anställningsvillkor, vidareutbildning och hälsovård.Att ansvara för att anställningsvillkoren efterlevs. 

Miljö/säkerhetsansvar:Att ta fram en miljöplan som följer gällande lagstiftning för hantering av farliga och giftiga ämnen.Att utarbeta en plan för säkerhet i verkstäderna. Att informera om och följa upp att miljö/säkerhetsföreskrifterna verkställs och efterlevs.
Undervisning:Handledning 200 timmar/läsår

Umeå Konstskola bedriver två utbildningar: Grundläggande Konstutbildning, 1 år, 22 elevplatser, och Konstnärlig Fördjupning, 1 år, 10 elevplatser.

Skolan drivs med statliga och kommunala bidrag och är underställd Skolverket. Varje elev har en egen ateljéplats och nyckel samt fri tillgång till skolans lokaler.

För mer information : www.umeakonstskola.nu Denna länk leder bort från Abf.se