Hoppa till huvudinnehåll

Världen finns här

Traditionella läromedel i all ära, men att få samtala och höra människors berättelser i ett personligt möte väcker en annan nyfikenhet. Världen finns här erbjuder verktyg som gör sfi-elever och barn/unga till levande läromedel för varandra inom ramen för den ordinarie skolundervisningen.

Inom projektet samordnar vi lärande möten mellan elever inom grundskola/gymnasieskola och vuxna som stude­rar sfi. På så sätt får sfi-elever språkträning i ett verkligt sammanhang, samtidigt som barn och ungdomar i grund/gymnasieskolan kan få tillgång till en stor bredd av erfarenheter, kunskaper och perspektiv.

Arbetssättet bygger på elevernas nyfikenhet och lust att lära. Det ger också möjligheter att koppla an till teman och ämnen som arbetas med i klassrummet. I den webbaserade lektionsbanken finns kostnadsfria lektionsupplägg som bygger på samtal och aktiviteter i smågrupper, i trygga och tydliga former. Lektionerna genomförs i samarbete mellan lärare i de olika skolformerna, sfi respektive grundskola/gymnasium.

För att få veta mer eller delta i samarbeten, titta in på varldenfinnshar.se och kontakta oss!

Världen finns här drivs av ABF Göteborg med finansiering från Arvsfonden och Göteborgs stad, i nuläget till och med 2023. Målet är att utveckla arbetsformer som främjar demokrati och interkulturell kompetens samt motverkar segregation. Center för skolutveckling i Göteborgs Stad är samarbetspartner.

Följ oss på Facebook och Instagram!