Till sidans huvudinnehåll

Fackliga studier

Kunskaper är en viktig förutsättning i en demokrati och våra fackliga studiers uppgift är att vara ett verktyg i människors och organisationers kamp för att vinna demokrati.

Vi arbetar med studier för medlemmar och förtroendevalda i målgruppen fackliga medlemsorganisationer. I samverkan med organisationer genomför vi medlemsutbildningar samt funktionsutbildningar för förtroendevalda och anställda. Vi genomför också pedagogisk utveckling för organisationers cirkel- och kursledare, studieorganisatörer och studieaktiva