Till sidans huvudinnehåll

Programverksamheten

Programverksamheten är vårt skyltfönster och den del av ABF Göteborg som är mest bekant för göteborgarna. Vi erbjuder ca 170 kurser och föreläsningar varje termin, inom ämnesområdena Konst, Hantverk, Keramik, Språk, Samhälle, Musik och Dans. Här kan man söka ny kunskap och växa tillsammans med andra i ett öppet, jämlikt och demokratiskt sammanhang.

Utgångspunkten i alla våra kurser är folkbildningspedagogiken. Den bygger i korthet på en dialog mellan ledare och deltagare. Ledaren är visserligen navet i undervisningen men deltagarnas önskemål, förkunskaper och behov är avgörande för hur den gemensamma kunskapsresan ska se ut. Här ägnar vi oss åt lärande i en liten demokratisk grupp där nyfikenhet och glädje genomsyrar arbetet.

Vi som jobbar med Programverksamheten: