Till sidans huvudinnehåll

Medlemsorganisationer

ABF Göteborg är en förening med många medlemmar. Vi ska vara en självklar pedagogisk resurs för alla våra medlemsorganisationer.

ABF föddes inom arbetarrörelsen, och vi delar historia med många av våra medlemsorganisationer. Andra medlemsorganisationer har tillkommit senare, utifrån en känsla av samhörighet vad gäller värdegrund och samhällssyn. De kan vara medlemmar på förbundsnivå eller lokalt i ABF Göteborg.

Vi vill ta väl hand om våra medlemmars bildningsbehov. Om din organisation är medlem, kontakta gärna en handläggare direkt. Se kontaktuppgifter längst ner.

Bostadsorganisationer (Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen): Nancy Contreras (se kontaktuppgifter nedan)

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och andra politiska organisationer: Kamil Sha-Mohammed (se kontaktuppgifter nedan)

PRO: Nancy Contreras (se kontaktuppgifter nedan)

Fackförbund/fackföreningar: Maria Thörnqvist (se kontaktuppgifter nedan)

Funktionsvariationsföreningar: Kamil Sha-Mohammed (se kontaktuppgifter nedan)

ABF Göteborgs årsmöte 

Årsmötet är ABF Göteborgs högsta beslutande organ. Där väljs bland annat ABF Göteborgs styrelse. Alla medlemsorganisationer representeras på årsmötet av ombud. Om din organisation har en ny kontaktperson eller har frågor om årsmötet, hör av er till Conny Pettersson; conny.pettersson@abf.se, 031-774 31 21.

Se alla våra medlemsorganisationer här!