Till sidans huvudinnehåll

Grupper som inte är föreningar

Inom ABF Göteborg är alla grupper välkomna, även om de inte har bildat en förening. Det kan handla om bokcirklar, musikband, filmentusiaster eller andra grupper som vill lära sig något tillsammans.

Är ni ett gäng som vill lära er något tillsammans? Vill ni få struktur och hjälp att komma igång? Starta en studiecirkel!

Ledaren för en studiecirkel behöver inte vara expert. Istället utgår cirkeln från deltagarnas erfarenheter och önskemål. Cirkelledaren är den som håller ihop diskussionerna, ser till att alla är aktiva och ansvarar för praktiska frågor.

I studiecirkeln kan man studera t. ex. politik, språk eller historia, men också praktiska ämnen som konst/hantverk, musik eller dans. Dock är idrott, lek och spel inte godkända ämnen.

Vi kan hjälpa er grupp att komma igång. Vi har viss tillgång till lokaler, och kan ibland även hjälpa till med inköp av böcker eller annat material. Vi erbjuder även kostnadsfri utbildning för cirkelledare.

Kontakta oss på cirkel.095@abf.se.

Checklista: Studiecirkel
Närvarorapportering