Till sidans huvudinnehåll

Medlemsorganisationer

ABF är föreningarnas förening. Det betyder att vi utvecklas med och påverkas av våra medlemsorganisationer, samarbetande föreningar och fria grupper. Det som är viktigt för dem är också viktigt för oss!
Dessa organisationer är medlemmar i distriktet ABF Kronoberg.

ABF-avdelningar

ABF Kronoberg
ABF Södra Småland

Bostadsorganisationer och kooperationer

Coop Väst
HSB Sydost
Hyresgästföreningen Region Sydost

Fackliga organisationer

LO-distriktet i Sydöstra Sverige

Pensionärsorganisationer

PRO Kronoberg

Politiska organisationer

SAP Kronoberg
S-kvinnor Kronoberg
SSU Kronoberg
Ung Vänster Kronoberg
Vänsterpartiet Kronoberg

Organisationer kopplade till funktionsnedsättningar

DHR Kronoberg
Diabetesföreningen Kronoberg
Dövas förening i Kronobergs län
Epilepsiföreningen i Kronobergs län
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kronoberg
HjärtLung Kronoberg
Idé- och kunskapscentrum Kronoberg
HRF Kronoberg
ILCO Kronoberg
Njurförbundet Småland
Parkinson Kronoberg
Psoriasisförbundet Kronoberg
Reumatikerdistriktet Kronoberg
SRF Kronoberg

Övriga organisationer

Unga örnar Kronoberg
Folkets hus och parker Region Sydöstra