Hoppa till huvudinnehåll

Metoder för digitala möten och konferenser

Här listar vi några övningar och arbetsmetoder som kan förbättra det digitala mötet eller konferensen ytterligare.

Inspelning av möten

Många digitala mötesverktyg erbjuder inspelningsmöjligheter av möten. Inspelningen kan du som arrangör spara som ljudfil och gå tillbaka till vid behov. På så vis kan ni fokusera på att delta i mötet och ta kortfattade minnesanteckningar och inte behöva föra ett diskussionsliknande protokoll.

Delade dokument

Flera digitala verktyg erbjuder möjlighet att dela dokument i en grupp. För en grupp som ska delta i ett gemensamt möte eller konferens krävs ofta gemensamma dokument för minnesanteckning och olika typer av förberedelser och övningar.

Om deltagarna är ovana vid att arbeta i det digitala verktyget kan en bra övning vara att lägga ut information innan den första träffen och uppmana deltagarna att hitta informationen och kanske skriva något i ett av de delade dokumenten.

Temperaturmätning och frågesport

Det finns flera olika verktyg för att aktivera deltagarna, till exempel Mentimeter och Kahoot. Med dessa verktyg kan ni skapa omröstningar och temperaturmätningar för att få en ögonblicksbild av stämningen i gruppen. Mentimeter fungerar bra för omröstningar i realtid. Kahoot är ett bra verktyg för frågesporter och interaktivt lärande.

Visualisering av diskussioner

Vid analoga möten använder vi ofta whiteboard, post it-lappar eller andra visualiseringsverktyg. I den digitala världen finns samma verktyg, en del webbmötestjänster erbjuder whiteboard-funktioner. Trello är ett system för strukturering av projekt men fungerar också för att strukturera en diskussion.