Hoppa till huvudinnehåll

”Vi behövde endast tolk vid någon enstaka intervju”

Publicerad

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik på Linköpings universitet, är en av forskarna som ligger bakom den nya studien av ABFs asylverksamhet. Jag är överraskad över att vi endast behövde använda tolk vid någon enstaka intervju, säger han.

Du forskar bland annat om social inkludering, vad innebär begreppet?

– Social inkludering handlar i sin grundläggande form om människors deltagande i samhällsgemenskapen. Begreppet inbegriper på så sätt flera dimensioner. En dimension handlar om medborgerliga rättigheter. Det vill säga civila, politiska och sociala rättigheter. Människor må ofta ha rättigheter i formell bemärkelse men i deras vardagliga liv så kanske de inte har tillgång till dessa. De exkluderas med andra ord. Men social inkludering handlar också om tillhörighet. Upplever människor sig tillhöra samhällsgemenskapen och ges de möjlighet att känna sådan tillhörighet?

Studien om ABFs asylverksamhet är den första av flera, vad hoppas ni få reda på i slutändan?

– Studien ingår i ett större forskningsprogram om migration, lärande och social inkludering där vi intresserar oss för att studera hur olika sammanhang för migranters introduktion till svenska språket och det svenska samhället bidrar till deras sociala inkludering. Vi vill ta reda på hur människor själva upplever dessa sammanhang. Men också undersöka vilka andra sammanhang som tillskrivs större eller mindre värde i att få tillgång till sina medborgerliga rättigheter och en känsla av tillhörighet.

Var det något som överraskade under arbetets gång?

– Flera saker. För det första att vi endast behövde använda tolk vid någon enstaka intervju. Flera av de vi intervjuade har bara varit i Sverige under en kortare period. Trots att de relativt nyligen påbörjat sina studier så kunde de göra sig förstådda på svenska. Vi blev också överraskade över det enorma engagemang som finns inom verksamheterna från cirkelledare, verksamhetsledare och deltagarna själv. Det blev verkligen tydligt hur verksamheterna uppskattades av alla inblandade. På liknande sätt kan vi se ett stort engagemang hos lärare och elever inom ramen för Språkintroduktionsprogrammet som vi tittar på i en annan delstudie.

Ladda ner ”Svenska(r) från dag ett: En studie av ABFs verksamhet med asylsökande” (PDF 2,3 MB, extern länk)