Hoppa till huvudinnehåll

Stärkt samarbete mellan ABF och Vänsterpartiet

Publicerad

Ny nationell överenskommelse stärker samarbetet mellan ABF och Vänsterpartiet i frågor som rör studier och bildning.

Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet,  och Annica Dahl, ABF, tar varandra i hand i ett handslag.
Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Annica Dahl, ABF. Foto: Agnes Stuber

Under Ordet Fritt i Gävle signerade ABFs förbundssekreterare Annica Dahl och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar en ny nationell överenskommelse – ett handslag – där bägge organisationer kommit överens om ett fördjupat samarbete i frågor som rör studier och bildning. 

Vänsterpartiet vill stärka samarbetet med ABF 

– Arbetet med studier inom Vänsterpartiet är viktigt för att ge medlemmar redskap att både förstå och förändra samhället, men också för att stärka vår förmåga att verka demokratiskt, organisatoriskt effektivt samt opinionsbildande. Det nya handslaget stärker det arbetet ännu mer. Det stärker arbetarrörelsen, säger Nooshi Dagostar.  

Vänsterpartiet har ökat sitt medlemsantal med en tredejedel på tio år och betonar att utbildning är en viktig pelare för partiet. 

Överenskommelsen förtydligar samverkansformer

Med överenskommelsen stärks och förtydligas samarbetet med hur samverkan ska ske mellan ABF och Västerpartiet framöver. 

– Vi är arbetarrörelsens lokala mötesplats, säger Annica Dahl, förbundssekreterare i ABF. Och där är vänsterpartister en självklar del av vår familj. Med medlemsorganisationer som exempelvis PRO, Hyresgästföreningen, LO-förbunden och Vänsterpartiet kämpar vi dagligen för ett mer jämlikt och solidariskt samhälle. 

Genom överenskommelsen förtydligas hur samarbetet ska äga rum nationellt och med rekommendationer för regionalt och lokalt samarbete. 

I överenskommelsen står det att ABF ska

  • Erbjuda pedagogisk cirkelledarutbildning till Vänsterpartiets medlemmar och partiföreningar som vill ägna sig åt studier i samarbete med ABF.
  • Erbjuda funktionsutbildningar tillsammans med Vänsterpartiets partiföreningar.
  • Planera och genomföra studier tillsammans med Vänsterpartiets studieansvariga samt fungera som pedagogisk resurs och erbjuda hjälp med att ta emot anmälningar och strukturera utbildningar.
  • Anordna nationella nätverksträffar med fokus på studieverksamhet tillsammans med Vänsterpartiet. 

Budskapet från bägge företrädarna till ABF:are och Vänsterpartister runtom i landet: sök nu upp varandra och stärk samarbetet lokalt! 

Läs mer