Hoppa till huvudinnehåll

Nationellt initiativ för att stötta hbtqi-personer

Publicerad

Vad har jag för rättigheter? Hur hittar jag ett offentligt biträde som förstår min situation? Det är några av de frågor som RFSL och RFSL ungdom möter inom sina verksamheter Newcomers och Newcomers youth, för asylsökande, nyanlända och papperslösa hbtqi-personer.

Foto: Canva

På ABFs samarbetsorganisation RFSL och RFSL ungdom råder bråda dagar. Inom ramen för projektet Newcomers och Newcomers youth arrangerar organisationerna stöd och rådgivning för hbtqi-asylsökande, nyanlända och papperslösa. När människor nu tvingas fly på grund av invasionen i Ukraina förbereder sig RFSL och RFSL ungdom för att fler kan komma att vilja delta i båda deras Newcomers-verksamheter.

– Vi fortsätter göra det vi gjort sedan tidigare men vi tittar också på hur vi kan skala upp, säger Haris Eloy som är nationell samordnare och teamledare för Newcomers youth. Då många nyanlända nu kommer samtidigt är det viktigaste för oss att först tillgodose deras grundläggande behov, bistå med förnödenheter.

Genom sitt arbete har organisationer märkt att det finns en efterfrågan på biträden med hbtqi-kunskaper hos målgruppen men att många jurister saknar både kunskap och kompetens i hbtqi-frågor. Att ge rådgivning och stöd kring asylprocessen via egna asylrättsjurister är därför också en viktig del av arbetet.

Medlemmarna i RFSL Newcomers och Newcomers youth kommer från olika länder och har ofta flytt från förföljelse i sina ursprungsländer på grund av sin sexuella läggning och/eller könsidentitet och/eller könsuttryck. Säkerhet och en trygg gemenskap är viktiga komponenter för att kunna lita på andra och våga vara sig själv fullt ut.

För tillfället är både RFSL Newcomers och Newcomers youth verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå, och RFSL Newcomers har ytterligare verksamhet i Linköping, Sjuhärad, Piteå, Umeå och Västmanland.

Handfasta tips för att söka jobb eller bara spela spel en stund

Varje fredag i RFSL ungdoms lokaler i Stockholm finns det möjlighet för Unga hbtqi-nyanlända i åldern 15 till 30 att delta på möten. Dessa möten har oftast olika sorters tema och kan handla om allt ifrån juridisk hjälp till handfasta tips för att söka jobb i Sverige eller få språkundervisning. Men det kan också handla om att bara umgås, spela spel tillsammans eller göra något kreativt. En viktig del menar Haris Eloy är för de nyanlända att få finnas i ett sammanhang och en gemenskap som är inkluderande och inte dömande, något som inte alltid är självklart för personer som är normbrytande.

– Många som vi möter inom denna målgrupp kommer från länder där hbtqi-personer kriminaliseras. Dessa personer känner ofta en rädsla och misstro gentemot både myndigheter och rättsväsendet, säger Jasminé Astor, sakkunnig inom asyl- och migrationsfrågor på RFSL och nationell samordnare  för RFSL Newcomers. Det har därför varit viktigt att skapa frizoner och trygga sammanhang där målgruppen för projekten känner sig trygga att slappna av och vara sig själv, om så bara för en stund.

Många går i Pride-paraden för första gången när de kommer till Sverige

Samtidigt berättar både Haris Eloy och Jasminé Astor om hur deltagare efter ett tag känner en frihet och får tillbaka glimten i ögonen.

– Många har exempelvis aldrig varit på en pridefestival tidigare, att se dem uppleva det för första gången här är väldigt härligt. Att se den gnistan i deras ögon när de går i paraden för första gången är otroligt fint, säger Jasminé.

Både Haris Eloy och Jasminé Astor har själva erfarenhet av att vara flyktingar.

– Jag har själv levt på flykt, säger Haris, jag vet vad det innebär och vilka situationer som kan uppstå, hur viktig säkerheten är men också vikten av att ha någon att prata med när man känner sig helt ensam.

Hoppas på fler volontärer och ökat samarbete kring lokaler och boende

I sitt samarbete med ABF och andra civilsamhällesorganisationer hoppas RFSL och RFSL Ungdom på mer samverkan kring lokaler och verksamhet. Samverkan med just ABF kan handla om allt ifrån språkundervisning till samhällsintroduktion, och andra typer av integrationsinsatser.

Redan nu finns ett etablerat samarbete mellan RFSL Västmanland, ABF i Västerås och Ungdomsmottagningen Västmanland. Där öppnades det i mars upp en mötesplats på Växthuset i Västerås för unga hbtqi-personer. Liknande samverkan hoppas Haris Eloy och Jasminé Astor kan startas även inom Newcomers-verksamheter runtom i landet.

Organisationerna utbildar nu också fler volontärer, med det är en omfattande process att förbereda volontärerna för att kunna möta upp och stötta de nyanlända.

Läs mer:

Så kan du bidra

Vill du stötta eller samverka med RFSL och RFSL Ungdoms i deras viktiga arbete med Newcomers projekten så kan du bidra på flera sätt: