Hoppa till huvudinnehåll

Ukraina: Utbildning för dig som leder cirklar med flyktingar

Publicerad

Leder du studiecirklar för flyktingar från kriget i Ukraina eller står i startgropen för att börja? ABF bjuder in dig till en digital cirkelledarutbildning på tre träffar som startar i september  och äger rum via Teams.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har miljoner av människor tvingats på flykt. Under 2022 har Europa därför upplevt den enskilt största flyktingströmmen sedan andra världskriget. ABF är en organisation som tidigare tagit ett stort ansvar för människor på flykt och erbjuder olika typer av verksamhet för nyanlända. 

Leder du cirklar eller är på väg att starta en cirkel? 

ABFs förbundsexpedition erbjuder en cirkelledarutbildning för dig som redan leder studiecirklar för flyktingar från kriget eller som skulle vilja börja med det. Efter avslutad utbildning kan du börja leda studiecirklar hos ABF.  

Innehåll 

Under utbildningen går vi genom: 

  • ABFs värdegrund och folkbildningen som verktyg. Folkbildningens metoder och ABFs värderingar och ställningstagande.
  • Dagsläget i Ukraina och fakta om flyktinggruppen. Hur ser situationen ut på marken i Ukraina, för vanliga människor och det civila samhället? Vad vet vi om de som kommer till Sverige och behov som finns i flyktinggruppen.
  • Pedagogisk design och utbyte av erfarenheter. Upplägg för studiecirkeln, lärdommar från de som var med och arbetade 2015. Att skapa nätverk för utbyte cirkelledare emellan.
  • Regelverk och ramar för verksamheten. Folkbildningsrådets och ABFs egna regler.
  • Trauma- och krishantering. Hur stöttar vi människor i kris? Hur hanterar vi våra egna reaktioner? Hur skapar vi motståndskraft?
  • Cirkelledarens roll, uppdrag och avgränsningar. Vad ingår i uppdraget och vad ingår inte, hur vi finner stöd och utvecklas tillsammans.

Utbildare 

Utbildningen leds av Git Sundberg och Johanna Mårtensson från ABFs förbundsexpedition. Experter i sakfrågor kommer delta under utbildningen.

Datum och tid 

Utbildningen äger rum på Teams under tre torsdagar med start i september.   

  • Tillfälle 1: torsdag den 1 september kl. 18.00-21.00 
  • Tillfälle 2: torsdag den 8 september kl. 18.00-21.00
  • Tillfälle 3: torsdag den 15 september kl.18.00-21.00

Anmälan 

Anmälan görs via den här länken och är bindande. Vid utebliven närvaro debiteras 1000 kronor Sista anmälningsdag är den 29 augusti.