Hoppa till huvudinnehåll

Don’t mourn – organize!

Publicerad

I september besökte ABF sin Filippinska partnerorganisation LEARN, Labor Education and Research Network, för att bland annat delta på ett forum kring facklig folkbildning och dess roll i att stärka demokratin. LEARN grundades 1986 av fackliga aktivister och organisationen arbetar med att stötta den filippinska fackföreningsrörelsen i frågor kring utbildning, forskning och organisering.

Många likheter mellan Filippinerna och Sverige

ABF har samarbetat med LEARN i många år, både på lokal genom ABF Gästrikebygden och nationell nivå genom Förbundsexpeditionen. I fråga om struktur och organisation finns många likheter mellan arbetarrörelsen i Filippinerna och Sverige, där LEARN kan jämföras med ABF. LEARN är, tillsammans med progressiva fackföreningar, medlemmar i SENTRO, som är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer, att jämföra med LO.

Efter det filippinska presidentvalet i maj 2022 stod det klart att Ferdinand Marcos Jr, ”Bongbong”, vann valet med stor marginal. Bongbong är son till före detta diktatorn Ferdinand Marcos, som styrde landet i 21 år fram till 1986. Marcos styre kännetecknas av grova övergrepp på mänskliga rättigheter, med tusentals döda, försvunna och arresterade. Familjen Marcos återinträde till den absoluta makten är ett historiskt bakslag för arbetarrörelsen och det organiserade civila samhället i Filippinerna.

Många representanter på forumet

Runt 50 fackligt aktiva representanter från vitt skilda sektorer i det Filippinska samhället deltog på forumet, som anordnades inom ramen för det projekt som genomförs i samverkan med ABF. Här fanns representanter från hälsosektorn, hushållsarbetarfacket, transportarbetarfacket, den privata sektorn och arbetare anställda på Coca Cola. En av de stora frågorna som diskuterades var hur fackföreningsrörelsen kan enas, hur fackliga företrädare kan verka för att facken ska prioritera arbetares utbildning samt hur man kan bli bättre på att nå ut till och engagera fler medlemmar, speciellt kvinnor och unga.

– Jag uppmuntrar och uppmanar alla att göra gemensam sak med LEARN och SENTRO när det gäller att rekrytera fler arbetare till våra fackföreningar, stärka vår organisation och nå de oorganiserade. Vi gör detta för att uppfylla vår dröm om förändring; om ett fullvärdigt och lyckligt liv. LEARN och SENTRO är viktiga aktörer i det förändringsarbetet”, sade Jennifer Albano, generalsekreterare på LEARN, i sitt inledande anförande.

Panelsamtal, grupparbeten och workshops varvades under dagen och många ville dela med sig av sina erfarenheter och metoder. I slutet av forumet stod man enade i viljan att fortsätta med dessa typer av utbyten för att stärka rörelsen.

Givande utbyte

Under besöket i Manila fick ABF ta del av LEARNs analys av den filippinska kontexten i stort men också mer specifikt om situationen för arbetare och fackföreningsrörelsen. Tillsammans diskuterades hur ABF och LEARN bäst kan stötta varandra och hur gemensamma projekt kan stärkas.

Det står klart att arbetarrörelsen, såväl i Sverige som i Filippinerna, står inför stora utmaningar. Internationell solidaritet mellan arbetare och rörelser fortsätter att vara av stor vikt, kanske nu mer än någonsin, när globala auktoritära vindar blåser hårt. Den filippinska arbetarrörelsen fick ett hårt slag efter senaste valet, och många kände en inledande hopplöshet. Men när den värsta chocken lagt sig började LEARN och andra aktörer inom civilsamhället att utvärdera sina metoder, arbeta fram nya strategier och utveckla sitt arbete. Av detta kan vi i Sverige dra lärdomar och låta oss inspireras – nu är det läge att samla krafter och fortsätta arbetet för en bättre, mer rättvis och solidarisk värld.

Projektet som ABF bedriver tillsammans med LEARN görs via Olof Palmes Internationella Center.

 Läs mer om LEARN

Läs mer om Olof Palmes Internationella Center