Till sidans huvudinnehåll

Anmäla kulturprogram

Har ni planerat ett kulturprogram tillsammans med oss på ABF Södertörn? Kom ihåg att skicka in underlaget med uppgifter i så god tid som möjligt före det datum som arrangemanget är tänkt att äga rum.

Vad är ett kulturprogram?

Kulturprogram är arrangemang som genomförs framför publik. Det kan vara föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, debatter och seminarier, dansföreställningar, filmvisningar eller utställningar.

Kulturprogram ska vara öppna för allmänheten och annonseras i förväg. ABFs roll som samarrangör ska tydligt framgå såväl i inbjudan som i själva genomförandet av programmet.

Det här kan ABF Södertörn hjälpa till med

Här är exempel på sådant som ABF Södertörn kan hjälpa till med. Kontakta oss för mer information.

  • Marknadsföringsstöd
  • Lokaler och utrustning
  • Kontakter och nätverk
  • Försäkring
  • Arrangörskap

Anmäla kulturprogram – gör så här!

När ni börjar planera för ett kulturprogram, hör av er till oss på ABF Södertörn. Fyll i detta formulär och beskriv upplägget så kontaktar vi er inom kort. Observera att det inte är möjligt att anmäla arrangemang i efterhand.

Formulär: Anmäl ett kulturprogram