Hoppa till huvudinnehåll

Återigen kan vi bedriva folkbildning

Publicerad

Glada nyheter gällande möjligheterna att återigen bedriva folkbildning även fysiskt i samarbete med ABF Jämtland Härjedalen!

Inledningsvis – vi har saknat att träffa er:
Först och främst så vill vi i personalen ni ska veta att vi verkligen har saknat er alla under den här pandemin, men är tacksamma över att vi har kunnat hålla kontakten via telefon och videomöten med er som föreningsaktiva i medlems- och samverkansorganisationer, fria grupper och övriga samarbetsparter likväl som alla deltagare och besökare som i vanliga fall gör mycket folkbildning tillsammans med oss på ABF Jämtland Härjedalen!

Vad har vi ägnat pandemitiden åt?
Personalen på ABF Jämtland Härjedalen har ägnat tiden åt att strukturera upp arbetssätt, organisation och andra funktioner som kommer att hjälpa både er och oss i det fortsatta folkbildningsarbetet framåt.
Vi har också arbetat med att stärka vår internkontroll, vi har arbetat fram information som löpande går ut till medlemsorganisationer och samverkansorganisationer, vi har lärt oss och många föreningar om hur man kan folkbilda sig digitalt, dragit i ett flertal funktions- och cirkelledarutbildningar, fixat till lokalerna, vi har vidareutbildat oss och nu.. Nu står vi väl förberedda för det vi tror kommer att vara rena rama Folkbildning 2.0 nu när de allra flesta av oss är oerhört sugna på att träffas och lära för livet tillsammans igen!

Vad är nytt nu?
Under ett tag nu har folkbildningen varit digital. Nu kommer viss fysisk verksamhet vara möjlig!

ABF Jämtland Härjedalen kommer att följa myndigheternas och Studieförbundens rekommendationer då dessa går hand i hand.

From. 3 juni gäller följande:
För inomhusarrangemang ska deltagartaket som huvudregel vara åtta deltagare även fortsättningsvis tills nya rekommendationer kommer. Det betyder att det går att ha studiecirklar och annan verksamhet inomhus med maximalt åtta deltagare inklusive ledaren.
Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. Det betyder att vi kan ha upp till 50 deltagare vid tex. en föreläsning (inklusive föreläsare) om det är en stor lokal, dedikerade sittplatser och alla regler, rekommendationer och restriktioner hålls.

Vi nämner det trots att det inte sker särskilt ofta vid ABF Jämtland Härjedalen, framför allt inte under pandemin:
För arrangemang som sker utomhus får det vara maximalt 100 deltagare.
När det gäller arrangemang upp till 500 deltagare så kan dessa arrangemang tillåtas förutsatt att sittplats anvisas.

Nu går det alltså att bedriva fysisk folkbildningsverksamhet, men givetvis kommer det även fortsättningsvis att gå utmärkt att köra folkbildning även digitalt. Vad passar din förening bäst?

Givetvis är det fortfarande av yttersta vikt att vi alla fortsätter följa de regler och rekommendationer som finns för att hålla nere smittan i samhället. Detta gäller både nationella och regionala restriktioner och rekommendationer. Just nu finns inga särskilda restriktioner för Jämtland.Mer information om vilka nationella och regionala restriktioner som finns går att läsa här: www.krisinformation.se

Då personalen fortsatt kommer att arbeta hemifrån så är våra kontor och verksamhetslokaler fortsatt stängda i enlighet med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regeringen ger.
Detta innebär att flertalet ur ABF Jämtland Härjedalens personal kommer att arbeta hemifrån till september månad.
Förhoppningsvis kommer vi att kunna öppna upp både kontors- och verksamhetslokaler under september månad.

Mer information och kontaktuppgifter finns på vår hemsida: www.jh.abf.se

Med vänliga hälsningar,
Personalen vid ABF Jämtland Härjedalen genom ombudsman Eva Malm