Hoppa till huvudinnehåll

Kulturregler

Kulturregler 2020

Kulturprogram

Med kulturprogram avses föreläsning, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs inför eller tillsammans med minst fem deltagare utöver studieförbundets representant

Programmen ska ha sådan utformning i tid och rum att de bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. Ett sammanhållet arrangemang som vänder sig till samma deltagare rapporteras som ett kulturprogram även om det innehåller flera medverkande eller olika kulturformer.

Utställning kan endast rapporteras en gång per plats den visas, oavsett visningstidens längd.

 

Studieförbundets representant

- vara godkänd av ABF-avdelningen närvara vid, och ansvara för programmets genomförande samt dess rapportering 

- Deltagarna ska: fylla minst 13 år under verksamhetsåret vara samlade fysiskt även om kulturprogrammet framförs i digitalform 

Kulturprogrammet ska:

- framföras inför, eller tillsammans med, minst fem deltagare utöver medverkande och studieförbundets representant

- utannonseras i förväg

- pågå i minst 30 minuter

Den lokala ABF-avdelningens roll som anordnare ska tydligt framgå vid inbjudan till och vid genomförandet av varje kulturprogram. Avdelningen kan arrangera kulturprogrammet i samverkan med medlemsorganisationer, lokala och regionala kulturinstitutioner och andra samarbetspartners men program som rapporteras som underlag för statsbidrag har den lokala ABF-avdelningen alltid ansvar för