Hoppa till huvudinnehåll

Projekt: Yalla för alla!

Publicerad

Från Yalla-mamma till Yalla för alla!

Alla har vi ett behov av att känna tillhörighet och kunna kommunicera. Genom projektet Yalla för alla ska vi ge möjligheter till alla att utveckla sina språkkunskaper och inkluderas i vårt samhälle. Projektet ska också underlätta för deltagarna att integreras och komma närmare arbetsmarknaden för att kunna bli självförsörjande. Detta görs genom att de får en känsla av sammanhang och kunskap om samhället samt att deltagarna ökar sina språkfärdigheter för att lättare kunna förstå och göra sig förstådda i samhället.

Projektet pågår under våren 2023

Ta del av mer information om projektet här eller kontakta ansvarig verksamhetsutvecklare niclas.ericson@abf.se