ABF SÖRMLAND STÄLLER OM MED ANLEDNING AV COVID-19

 

ABF Sörmland under hösten 2020

 

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt råd och riktlinjer, med syfte att begränsa smittspridningen av covid-19. De allmänna råden  förtydligar att människor bör undvika större sammanhang där flera personer träffas. Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nu publicerar är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre.

 

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har ABF Sörmland beslutat att sakta börjat släppa lite på våra restriktioner vad gäller fysisk verksamhet - men detta sker genom individuell riskbedömning inför start av varje ny verksamhet. 

 

Våra egna lokaler har corona-anpassats i form av ommöblering så väl som utökade städrutiner. Vidare håller våra lokaler stängt utöver planerad verksamhet. Vi uppmanar fortfarande våra studiegrupper och föreningar att ställa om sin verksamhet till digitala träffar eller träffar utomhus.

 

ABF Sörmland erbjuder rådgivning och utbildning i att ställa om fysisk verksamhet till digital verksamhet. Kontakta din verksamhetsutvecklare och se hur ni kan hitta nya, kreativa lösningar. Mer information om kunskapsbanken ”Folkbildning i coronatider” och hjälplinjen ”Mötesakuten” hittar du på abf.se/corona.

 

Vi nås som vanligt via telefon och e-post! Du hittar kontaktuppgifter till all vår personal på sormland.abf.se och når oss under kontorstid via vår växel: 016-16 67 00.

 

 

För ABFs del är det viktigt att vi tar ansvar för att förhindra att smittan sprids inom vår verksamhet - utan att bidra till att sprida mer oro. I samband med oro och rädsla kan vi människor ha en förmåga att bli okritiska till det vi läser och hör från andra, därför påminner vi om att använda ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Vi är övertygade om att folkbildningen har en viktig roll att spela i dessa tider och att vi klarar krisen bäst tillsammans. Vi ställer inte in – vi ställer om!

 

ABF Sörmland

Hos ABF kan du lära dig något nytt eller lära dig mer om något som du redan kan. Gå en studiecirkel du också!