Hoppa till huvudinnehåll

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Grundutbildning av skyddsombud genom en femdagars utbildning (40 timmar).

OBS! Skyddsombud ska genomgå denna utbildning enligt arbetsmiljölagen för att få vara skyddsombud.

Målgrupp: 
Skyddsombud som inte genomgått grundutbildning.

Kurslängd: 
5 dag (40 timmar) (externat) (kursen kan läggas om efter deltagarna ,sektionens och kursledarens önskemål)

Ekonomi: 
Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen. (FML § 7)

ABF som anordnare står för ledare, lokal, kaffe och lunch samt administration.

Deltagaravgift: 
6 000 kr/deltagare. Detta är en kostnad som arbetsgivaren står för.

Medtag intyg från arbetsgivare!