Hoppa till huvudinnehåll

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Grundutbildning av skyddsombud genom en femdagars utbildning (40 timmar)

OBS! Skyddsombud ska genomgå denna utbildning enligt arbetsmiljölagen för att få vara skyddsombud.

När en arbetsplats har fått ett nytt skyddsombud ska den fackliga organisationen eller de anställda anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya skyddsombudet får den utbildning han eller hon behöver för att klara sina uppgifter.

Målgrupp
Skyddsombud som inte genomgått grundutbildning.

Kurslängd
5 dagar (40 timmar) (externat)

Ekonomi
Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen (FML § 7).
ABF som anordnare står för ledare, lokal, kaffe och lunch
samt administration.

Deltagaravgift
7000 kr/deltagare
Arbetsgivaren står för kostnaden. Ev. övernattning och reseersättning sker i samråd med arbetsgivaren. Detta är en kostnad som arbetsgivaren står för.