Hoppa till huvudinnehåll

Fördjupa din kunskap om alkohol- och drogrehabilitering

Kursen för dig som vill öka din kunskap och samtidigt vara med att förbättra rehabiliteringsinsatserna på din arbetsplats

Höj kunskapsnivån i beroendefrågor. Lär dig navigera till rätt åtgärder. Förbättra prognosen till en lyckad rehabilitering. Få kunskap till kostnadseffektiva insatser.

Innehåll
Kursdeltagaren kommer att få en fördjupad kunskap om beroendeutveckling och samtidigt få en förståelse till varför vissa inte lyckas i sin rehabilitering och varför andra lyckas.

Kursledare Mikael Karlsson och Fredrik Eriksson-Nordh från First Things First utbildning- och rehabiliteringscenter i Grums. Mikael och Fredrik har arbetat senaste 20 åren med utbildning, behandling och rådgivning kring alkohol- och drogproblem. De har ett nära samarbete med många arbetsplatser och företagshälsor i Värmland och Dalsland.

Ekonomi
Deltagaravgift: 1995 kr.
Deltagaravgift och eventuell förlorad arbetsförtjänst betalas av sändande organisation.

Kurslängd
Kursen är en heldag, kl. 08.30 – 16.00.