Hoppa till huvudinnehåll

Information om fackliga studier

Nedan följer viktig information om att delta i fackliga studier.

Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler till arbetsgivaren i samband med anmälan till avdelningen som ska ske senast en månad före utbildningsstarten.

Ersättningar vid fackliga studier: Ersättningar ser olika ut mellan förbunden, men för icke förtroendevalda ges ett skattefritt stipendium på 116 kr/timmen. När det gäller förtroendevalda kan viss utbildning betalas av arbetsgivaren. Har du frågor, kontakta ditt eget fackförbund.

Anmälan som medlem: Som medlem görs anmälan till studieorganisatören på din arbetsplats eller direkt till sektionen/avdelningens studieorganisatör, senast 4 veckor före kursstart. Tänk på att det är din klubb/sektion/avdelning som bekostar din medverkan. Vid utebliven närvaro tar ABF ut en avbokningsavgift på halva deltagaravgiften.

Då ABF erhållit anmälan, skickas kallelse och program till deltagaren. Detta sker senast 3-4 veckor före kursstart. Efter utbildningen faktureras deltagaravgiften och stipendieblanketterna sänds till respektive fack.

Katalogen för Fackliga studier 2019 (PDF)