Hoppa till huvudinnehåll

Vald på jobbet

Grundläggande förtroendemannautbildning.

Fackförbunden har kommit överens om en förbundsgemensam introduktionsutbildning. När en förtroendevald har genomgått den förbundsgemensamma utbildningen är det viktigt att deltagarens förbundsorganisation ser till att komplettera med de förbundsspecifika kunskaperna.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till förtroendevalda som saknar utbildning för sitt uppdrag.

Innehåll
- Den fackliga idén och din roll som förtroendevald
- Den svenska modellen och kollektivavtalen
- Dina rättigheter som facklig förtroendevald
- Arbetsmiljöfrågor & trygghet på jobbet
- Jämställdhet och integration mot diskriminering
- Arbetstider, försäkringar och semester
- Så formas lönerna
- Medlemsvärvning & Fackliga studier

Ekonomi
Deltagaravgift: 1 500 kr/deltagare. Detta betalas av respektive fackförbund.

Den genomförs enligt FML § 7 (arbetsgivaren betalar lön under utbildningen).

Kurslängd
Kursen är på 24 timmar fördelat på 3 heldagar. (externat)