Hoppa till huvudinnehåll

Vänner för livet

Vill du göra en insats för personer i ofrivillig ensamhet?

Projektet Vänner för livet tar utgångspunkt i att social samvaro skyddar vår hälsa, ensamhet är en hög riskfaktor för psykisk och fysisk ohälsa. Möjligheter till ett aktivt deltagande i samhällslivet är viktigt för alla människor. Vänner för livet är ett hälsofrämjande arvsfondsprojekt som drivs av Studieförbundet ABF Värmland i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Suicide Zero.

Projektet vänder sig till dig som är pensionär med eller utan funktionsnedsättning och oavsett ålder
Vårt syfte är att skapa hälsa, gemenskap och mötesplatser i form av studiecirklar och andra aktiviteter. Vi finns i sex kommuner i Värmland, Karlstad, Kristinehamn, Arvika, Säffle, Kil, och Munkfors. Det är ett treårigt projekt som startade 2021.

Projektets mål är att seniorer i kommunerna ska kunna påverka aktivitetsutbudet, planera för och delta i meningsfulla aktiviteter som skapas tillsammans med samarbetsorganisationer utifrån behov och intressen.

Deltagare och frivillig

I Vänner för livet kan du vara både deltagare och frivillig volontär. Vi tror på ett utbyte i bekantskap och vänskap. Det sociala samspelet som uppstår i verksamheten bör bygga på ett jämlikt förhållningssätt samt vara ett givande och tagande mellan parterna.

Vänner för livet vill tillsammans med dig planera och skapa meningsfulla och självutvecklande aktiviteter utifrån premissen lust och förmåga. Verksamhet skulle kunna vara motion i någon form, diskussionsforum och fika, studiecirkel, matlagning, musik eller något helt annat. 

Den ofrivilliga ensamheten
Där den ofrivilliga ensamheten är som störst är det många som lider av depression som i värsta fall leder till att en del väljer att ta sitt liv.

•  Vill du göra en insats för personer i ofrivillig ensamhet? 
•  Vill du delta i projektet eller känner du någon som du tror kan vara intresserad? 

Ett nytt sätt att nå ensamma äldre
Vänner för livet har skapat en studiecirkel tillsammans med ABF Kil med metoden brevväxling. Pensionärer från PRO har brevväxlat med en 5:e klassare i Karlstad. Vi har haft teman för varje träff, det har skrivits om julen, tekniken förr och nu, maten förr och nu och mycket mera. En lärorik tid för både äldre och elever. Minnen har väckts till liv tillsammans med andra. Här ska en studiehandledning skrivas för att sen kunna sprida studiecirkeln vidare.

För ytterligare information och frågor om projekt Vänner för livet, kontakta
Helene Norrman, Projektledare, telefon 079 - 09 83 473, helene.norrman@abf.se  
Rani Thayaparan, projektmedarbetare telefon 073 - 28 01 663, rani.thayaparan@abf.se

Vänner för livet på Facebook

Vänner för livet är ett treårigt projekt i samarbete mellan ABF Värmland, SV Värmland, Suicide Zero och med ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden.