Hoppa till huvudinnehåll

Vänner för livet

Vill du göra en insats för personer i ofrivillig ensamhet?

Vänner för livet är ett hälsofrämjande arvsfondsprojekt och ett samarbete mellan studieförbundet ABF och Studieförbundet Vuxenskolan.   

Projektet har som mål att genom möten, mötesplatser och metodutveckling främja psykisk- och fysisk hälsa.   

Vänner för livet vänder sig till dig som är 63 år och uppåt, till dig som närmar dig pensionen eller dig som är pensionerad oavsett ålder och som söker likasinnade. 

Vänner för livet startar upp i Karlstad, Munkfors, Arvika, Kristinehamn, Säffle och Kil och vill att seniorer i kommunerna ska kunna påverka aktivitetsutbudet, planera för och delta i meningsfulla aktiviteter som skapas tillsammans med samarbetsorganisationer utifrån behov och intressen.  

Några samarbeten kommer från funktionshinderrörelsen och pensionärsorganisationerna och det finns dessutom ett flertal lokala föreningar och initiativ, däribland Suicide Zero och Röda korset.   

Deltagare och frivillig 

Du kan vara både deltagare och frivillig inom Vänner för livet eftersom vi tror på att ett utbyte där bekantskap och vänskap uppstår i socialt samspel.   

En frivillig kan vara någon som kan räcka ut en hand och exempelvis hjälpa till att bära hem inköpt mat, hålla kontakt över telefon, fika eller delta i aktiviteter där man stöttar upp med sin tid och kunskap. En frivillig kan dessutom tillsammans med deltagare arrangera aktiviteter eller hålla i en studiecirkel.

Vänner för livet vill nå ut till seniorer men också vänner och anhöriga, och kommer knyta till sig personer som vill fungera som frivillig såväl som referensgrupp.   

Ensamhet och suicidprevention 

Där ensamheten är som störst är det många som lider av depression vilket i värsta fall kan leda till att man väljer att avsluta sitt liv. Självmord är ett tabubelagt ämne och det saknas dessutom kunskap i ämnet. Det vill vi ändra på, bland annat genom att bygga lokalt förankrade mötesplatser där det går att öppna upp för samtal och aktiviteter som berör social gemenskap, hälsa, existentiella frågor m.m. 

Om du har frågor kring projektet eller vill anmäla intresse kontaktar du vannerforlivet.varmland@abf.se | Anna-Karin Ingman 010-7099759

Facebook-sida Vänner för livet

Projektet pågår mellan 2021 och 2023.