Hoppa till huvudinnehåll

Vänner för livet

Vänner för livet tar utgångspunkt i att social samvaro skyddar vår hälsa, och att ensamhet är en hög riskfaktor för psykisk och fysisk ohälsa. Vill du göra en insats för personer i ofrivillig ensamhet?

Vänner för livet är ett hälsofrämjande arvsfondsprojekt och ett samarbete mellan studieförbundet ABF & Studieförbundet Vuxenskolan.   

Projektet har som mål att genom möten, mötesplatser och metodutveckling främja psykisk- och fysisk hälsa.   

Vänner för livet vänder sig till dig som är 63 år och uppåt, till dig som närmar dig pensionen eller dig som är pensionerad oavsett ålder och som söker fler likasinnade.  

Projektet vänder sig till dig som är intresserad av hälsofrämjande aktiviteter både enskilt eller i grupp. Vad kan det då vara, kanske du tänker nu?   

Ja, det är det du som bestämmer. Det skulle kunna vara motion i någon form, diskussionsforum, matlagning, fika, studiecirkel eller något helt annat.   

Vänner för livet vill: 

Tillsammans med dig planera och skapa meningsfulla och självutvecklande aktiviteter utifrån premissen lust och förmåga!  

 Vänner för livet startar upp i Karlstad, Munkfors, Arvika, Kristinehamn, Säffle och Kil och vill att seniorer i kommunerna ska kunna påverka aktivitetsutbudet, planera för och delta i meningsfulla aktiviteter som skapas tillsammans med samarbetsorganisationer utifrån behov och intressen.  

Några samarbeten kommer ifrån funktionshinderrörelsen och pensionärsorganisationerna och det finns dessutom ett flertal lokala föreningar och initiativ, däribland Suicide Zero och Röda korset.   

Deltagare och frivillig 

Du kan vara både deltagare och frivillig inom Vänner för livet eftersom vi tror på att ett utbyte där bekantskap och vänskap uppstår i socialt samspel som bygger på ett jämlikt förhållningssätt samt ett givande och tagande.   

En frivillig kan vara någon som kan räcka ut en hand och exempelvis hjälpa till att bära hem inköpt mat, hålla kontakt över telefon, fika eller delta i aktiviteter där man stöttar upp med sin tid och kunskap. Att stötta andra och umgås ger oss en känsla av mening.   

En frivillig kan dessutom tillsammans med deltagare arrangera aktiviteter eller hålla i en studiecirkel och alla som deltar i Vänner för livets verksamhet har stora möjligheter att själva följa sin hälsa över tid genom självskattningstest och regelbundna utvärderingar.   

Vänner för livet vill nå ut till seniorer men också vänner och anhöriga, i den mån de finns och kommer knyta till sig personer som vill fungera som frivillig såväl som referensgrupp eftersom seniorer och pensionärer oavsett intressen, funktionsnedsättning och förutsättningar inte är någon enhetlig grupp.   

Ensamhet och suicidprevention 

Där ensamheten är som störst är det många som lider av depression som i värsta fall leder till att en del människor väljer att ta sitt liv. Självmord är ett tabubelagt ämne som det talas lite om, det saknas dessutom kunskap i ämnet. Det vill vi förändra bland annat genom att bygga lokalt förankrade mötesplatser där det går att öppna upp för samtal och aktiviteter som berör social gemenskap, hälsa, existentiella frågor m.m.  

Några övergripande mål och utgångspunkter i verksamheten:   

Vänner för livet kommer arbeta generationsöverskridande och vill stärka studieförbundens och föreningslivets verksamheter genom samarbeten, vi vill inte konkurrera eller ersätta offentlig eller privat verksamhet på något sätt.   

Vänner för livet ska fungera som ett komplement till offentlig och privat verksamhet.   

Vänner för livet vill utveckla och utbilda och tror att det krävs en samordnande insats för att råda bot på den ofrivilliga ensamheten och kommer därför att arbeta på flera nivåer tillsammans med seniorer, kommuner, organisationer och civilsamhället för att utveckla metoder som är hållbara och långsiktiga, det i sin tur innebär samarbete över flera sektorer.   

Vänner för livet kommer arrangera utbildningar kring suicidpreventivt arbete för yrkesverksamma och vår förhoppning är att komplettera och samarbeta med det frivillig och anhörigstöd som på många håll finns via kommunen. Projektets övergripande målsättning är att utveckla metod(er) och samverkan som gör att mötesplatserna finns kvar efter det att projektet avslutas.

Om du har frågor kring projektet eller vill anmäla intresse så kan du ta kontakt med projektledare, Cecilia Grönkvist, cecilia.gronkvist@abf.se eller på telefon: 0790-66 46 79 

Projektet startar upp under år 2021 och fortgår till slutet på år 2023.