Hoppa till huvudinnehåll

Validering i Perfect Match!

Publicerad

Idag startade validering av generella kompetenser i ESF-projektet Perfect Match i Åmåls Kulturhus. Valideringen genomförs av handledarna Helena Sandblom och Susanne Kellerman, ABF FyrBoDal.

Perfect Match är ett ESF-projekt som syftar till att hitta nya vägar för nyanlända kvinnor och män att komma in på arbetsmarknaden. Många som kommer till Sverige behöver pröva sina kunskaper mot vårt kunskapssystem för att kunna ta steget in på arbetsmarknaden. Validering av generella kompetenser är ett effektivt verktyg för att synliggöra förmågor som till exempel att kommunicera, leda och samarbeta. Valideringen genomförs via OCN, Open College Network, ett internationellt kvalitetssäkringssystem som säkerställer att bedömningarna görs på ett likartat sätt, oavsett vem som validerar.