Hoppa till huvudinnehåll

”Valdeltagandet i Sverige är oroväckande ojämlikt”

Publicerad

Idag är det 200 dagar kvar till valet. Få skulle tveka att kalla Sverige för ett demokratiskt land. Ändå finns det platser i Sverige där valdeltagandet ligger under 50 procent, berättar Zaynab Ouahabi, nationell samordnare för ABFs nya demokratisatsning ”Gör din röst hörd!”.

Vad är ”Gör din röst hörd!”?

– Det är en satsning som syftar till att ge människor verktyg för att stärka sitt deltagande och göra sina röster hörda såväl i samhällsdebatten som i valbåsen. Vi vill med folkbildningen som metod skapa framtidstro, engagemang och uppmuntra människor till att ta plats. Satsningen ska i första hand bidra till ett ökat valdeltagande i ett antal utvalda valdistrikt i valet 2018 och 2022. Men också bidra till att reducera andelen väljare som röstar på högerextrema och främlingsfientliga partier i årets val.

Varför behövs satsningen?
– I det senaste valet röstade endast 48 procent i valdistriktet Hermodsdal-Gullviksborg i Malmö. Tjugo minuter bort i Lomma Hamn låg valdeltagandet på 94 procent. Det är oroväckande ojämlikt. Kan vi verkligen prata om demokrati när valdeltagandet i vissa områden ligger under 50 procent? Projekt som ”Gör din röst hörd!” är livsviktiga om vi vill bekämpa det demokratiska underskott som faktiskt finns i flera delar av landet.

Vilka grupper vänder sig satsningen till?
– Den ena gruppen finns i ett stort antal förorter till våra storstäder där arbetslöshet, trångboddhet, skolsegregation, strukturell rasism och andra exkluderande krafter skapar en känsla av hopplöshet. Inte minst bland unga människor. Den andra målgruppen utgörs av främst yngre människor boende och verkande i mindre städer och på gles- och landsbygd som i många fall upplever sig marginaliserade och frånåkta i samhällsutvecklingen.