Hoppa till huvudinnehåll

New York Times hyllar folkbildningen

Publicerad

Vad gjorde de nordiska länderna så framgångsrika under 1900-talet? Välfärdsstaten? Fria marknader? Etnisk homogenitet? Svaret är folkbildning enligt en ledartext i den anrika tidningen New York Times.

I en ledare frågar sig New York Times kolumnist David Brooks vad som gjort att länder som Sverige, Danmark, Norge och Finland har så höga nivåer av produktivitet, jämlikhet, social tillit och välmående.

Folk på vänsterkanten skulle nog svara en generös välfärdsstat. Högersidan skulle troligtvis lyfta fria marknader och företag. Invandringsmotståndarna skulle med största sannolikhet peka på låg invandring.

Brooks är dock skeptisk mot dessa förklaringar. Exempelvis levde befolkningen i de nordiska länderna väldigt fattigt och eländigt även under tider av hög etnisk homogenitet.

Istället pekar Brooks på de nordiska ländernas förmåga att göra det livslånga lärandet till en självklar del av samhällsbygget. Genom att satsa på folkhögskolor och andra folkbildningsinstitutioner gjordes bildning tillgängligt för alla, inte bara de rika. Arbetet byggde bland annat på idén om att ett avancerat industrisamhälle krävde en mer mångsidig befolkning.

Istället för att enbart fokusera på tekniska färdigheter som att läsa, skriva och räkna bygger folkbildningen även på att reflektera över komplicerade samband, exempelvis mellan individen, familjen och samhället.

Brooks menar att bildning, till skillnad från utbildning, är en utvecklingsprocess som inte bara är intellektuell utan i högsta grad även själslig. Det är en process som främjar ett självständigt och holistiskt tänkande samtidigt som det ger näring åt känslor som ansvar, gemenskap och tillit.

Detta är, enligt Brooks, färdigheter och egenskaper som byggt Skandinavien starkt eftersom det rustat medborgarna för att leva och frodas i en alltmer komplex och pluralistisk värld.

Han konstaterar slutligen att social tillit inte uppstår av sig själv utan skapas i alla de mänskliga interaktioner som sker när samhällsmaskineriet fungerar som de ska. Och det bästa smörjmedlet, enligt Brooks, stavas folkbildning.

Läs David Brooks text på New York Times hemsida (extern länk).

Bild: samchills, Flickr, Creative Commons.

Syntolkning: höghus, fasad med New York Times logotyp.