Hoppa till huvudinnehåll

ABF river samarbetsavtal med Ryska riksförbundet

Publicerad

Med anledning av DN:s avslöjade granskning av Ryska riksförbundet har ABF beslutat att med omedelbar verkan ensidigt säga upp det samverkansavtal som funnits med föreningen.

#StopPutin sign

En förutsättning för att en förening ska kunna teckna ett samarbetsavtal, eller ens kunna samarbeta med ABF, är att man delar ABF:s grundläggande värderingar. När det framgår att en förening gett uttryck för åsikter och värderingar som går stick i stäv med ABF:s är vårt förtroende förbrukat och samarbete inte längre önskvärt och möjligt.

Redan i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina tog ABF kontakt med Ryska riksförbundets ordförande för att tydliggöra vår syn på kriget samt den djupa solidaritet ABF i ord och handling har med Ukraina. Ryska riksförbundet gav då mycket tydligt till svar att de delade denna grundsyn för ett fritt och demokratiskt Ukraina.

ABF är tydliga motståndare till Putinregimen i Ryssland och Rysslands invasion av grannlandet Ukraina. Lika fullt är vi för exilryssars rätt att organisera sig demokratiskt i svenska civilsamhället, och så länge detta sker i samklang med våra grundvärderingar är samarbete möjligt. DN har med sin granskning tydligt visat att så inte är fallet med Ryska riksförbundet, varför vi med omedelbar verkan säger upp samarbetsavtalet.

Länkar

DN:s granskning av Ryska riksförbundet

ABF:s pressmeddelande

ABF:s idéprogram och värdegrund