Hoppa till huvudinnehåll

Cirkelledare och pedagog

Som cirkelledare är du pedagog, inspiratör och sammanhållande kraft i studiecirkeln. ABF Örebro län utbildar dig i ledarskap, kommunikation och pedagogik.

Rollen som cirkelledare

 • Som cirkelledare ska du guida deltagarna så att alla får komma till tals, hålla den röda tråden och återkoppla till frågeställningar och mål.
 • Ni lär er tillsammans av varandras erfarenheter och kunskaper, samt av det studiematerial ni använder. Som cirkelledare behöver du inte ha mer kunskap om ämnet.
 • Du som cirkelledare behöver ha kontakt med ABF. Det kan vara ett telefonsamtal, att delta på ett cirkelledarkafé eller en inspirationsträff! Vi bjuder regelbundet in till dessa. 

Rapportera närvaro

 • På en studiecirkel ska närvaro rapporteras. Det är cirkelledarens ansvar att göra det. Fyll i deltagarnas närvaro på varje studiecirkel och signera listan när studiecirkelns alla träffar är klara. 
 • Närvarolistan är grunden för offentliga bidrag till studieförbunden. Det är därför studieförbunden behöver deltagarnas personnummer och underskrift av ledaren. Personnumret blir avpersonifierat (anonymt) och kopplas ej till deltagaren som person.
 • Du rapporterar deltagarnas närvaro på e-listan arretjanst.abf.seInlogg till e-listan skickas till din mail så snart vi registrerat er studiecirkel. 
 • Du kan max rapportera 480 timmar per år som cirkelledare. 

Vad menas med folkbildning?

I folkbildningen lär man sig tillsammans, och allas erfarenheter och åsikter räknas. Därför är din roll som cirkelledare att se till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt. Som till exempel att alla känner sig delaktiga och lyssnade på. Detta får du lära dig mer om i cirkelledarutbildningen. 

Olika sätt att göra folkbildande aktiviteter:

 • Studiecirkel (som en kurs)
 • Annan folkbildningsverksamhet (t.ex. workshops, prova-på-aktiviteter)
 • Kulturprogram (föreställningar, föreläsningar m.m.) 

Kostnadsfri utbildning i pedagogik och ledarskap

Du som cirkelledare spelar en viktig roll för kvaliteten i folkbildningen. Därför ska alla som håller studiecirklar på ABF Örebro län ha gått cirkelledarutbildning GRUND. Om du ännu inte gjort det, ska du göra det under 2022.

ABF Örebro läns cirkelledarutbildning ger dig kunskap och verktyg som du kommer att ha nytta av i många sammanhang, som demokratiskt lärande, kommunikation och ledarskap. Du får ett kursintyg efter avslutad cirkelledarutbildning. Cirkelledarutbildningen är för dig som leder eller vill leda studiecirklar på ABF.

Cirkelledarutbildning GRUND

Efter introduktionen med oss, får du gå Cirkelledarutbildning GRUND. I den lär du dig följande: 

 • Folkbildning – vad är det?
 • ABFs historia och betydelse
 • Ledarskap – att leda en studiecirkel
 • Samarbete, kommunikation och konflikthantering
 • Verksamhetsformer inom folkbildning
 • Riktlinjer – hur gör vi på ABF?