Hoppa till huvudinnehåll

ANGÅENDE COVID-19

STÄNGT PÅ ABF TILL OCH MED 30 JUNI!
 
På grund av den rådande smittspridningen kommer ABF Örebro län att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för verksamheter som inte klassas som samhällsviktiga. Det innebär att vi kommer att hålla helt stängt fram till och med 30 juni eller till dess att annat besked ges.
 
• All personal kommer att jobba hemifrån.
• Ingen verksamhet får bedrivas i lokalerna.
• Alla lokalbokningar stryks.
Vi rekommenderar att all fysisk verksamhet ställs om till digitala alternativ, skjuts upp eller ställs in. Om fysisk verksamhet ändå genomförs med särskilt tillstånd så krävs att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om antal personer, avstånd, handhygien och munskydd följs.

Har du frågor eller funderingar kring detta, vänligen kontakta oss på 010-203 17 00 eller info.orebro@abf.se.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 hittar du här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/.

ABF Örebro län

ABF Örebro län har verksamhet i alla länets kommuner. Hos oss kan du lära dig mer genom kurser och studiecirklar, ta del av föreläsningar och kulturarrangemang eller få hjälp med ditt föreningsarbete. Välkommen till oss!

Trappan Resurscenter

En video om ABF Örebro läns projekt Trappan Resurscenter, där utlandsfödda kvinnor med låg utbildning får möjlighet att lära sig svenska och om vad som krävs för att få ett arbete.

I projektet fokuserar man på att stärka kvinnornas självförtroende genom att de får en förståelse för inlärningsprocessen – de lär sig att de kan lära sig! Projektledaren Åsa Wilson berättar att utbildningen genomförs i deltagarnas takt och att utbildningsmaterialet, som består av mycket bilder, är framtaget för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kvinnorna att ta steget ut på arbetsmarknaden.