Till sidans huvudinnehåll

Tvärfackliga studier 2024

"There is power in a union" – läs mer om våra tvärfackliga utbildningar 2024!

Publicerad 2024-04-02

Tvärfackliga utbildningar Småland-Blekinge 2024.

I den här studiekatalogen har vi sammanställt alla tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra under 2024.

Välutbildade medlemmar är grunden för en stark fackföreningsrörelse. Vår kollektiva styrka kan avläsas i hur väl vi lyckas med de fackliga studierna.

Du vet väl att du har rätt till ledigt för fackliga studier? Din ledighet regleras i studieledighetslagen och ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar innan utbildningens startar. Vi rekommenderar att du anmäler det till arbetsgivaren samtidigt som du anmäler dig till kursen genom din fackliga organisation.

Kunskap är lätt att bära och med den kan vi förändra världen. Första steget kan vara att förändra arbetsplatsen.

Välkomna till ett nytt år med tvärfackliga studier!

Studiekatalogen 2024

Dela artikeln