Hoppa till huvudinnehåll

Preppa Tillsammans - en folkbildningssatsning på hemberedskap

ABF har startat det nya projektet Preppa Tillsammans på uppdrag av MSB. Syftet är att öka kunskapen om att kunna hantera allvarliga olyckor och samhällskriser, i allt från pandemier till strömavbrott och extremväder.

Projektet kommer att hjälpa till att starta upp och stötta lokala “Preppa Tillsammans”-grupper som bildas i bostadsområden, i samhällen och i byar, samt starta studiecirklar i hem- och krisberedskap.

Studiematerialen som används är framför allt "Boken om hemberedskap" samt “Så hanterar vi Coronapandemin. Tillsammans!”. Fler tips och studiematerial finns på abf.se/prepping.

Målet är att:

  • möjliggöra för människor att lära känna varandra och sina lokalsamhällen i större utsträckning
  • ge deltagarna ökad kunskap om vilka föreningar och nätverk som finns där de bor
  • skapa större aktivitet och gemenskap i bostadsområden, samhällen och byar
  • stärka människors egenmakt och ge deltagarna verktyg för att inte bara klara sig själv, utan också kunna vara ett stöd till andra medmänniskor som är i behov av hjälp.

Preppa Tillsammans vänder sig främst till föreningsaktiva i ABFs medlems- och samverkansorganisationer, men alla är välkomna att delta.

Projektet finansieras av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och sträcker sig över fyra år, 2020–2023.