Hoppa till huvudinnehåll

Preppa med ABF!

Prepping och krisberedskap är mer aktuellt än någonsin. Hur bör vi agera om kriser och katastrofer inträffar? ABF har under lång tid arbetat för att stärka hemberedskapen i våra bostadsområden.

Varför håller ABF på med prepping?

Prepping, hemberedskap, egenberedskap, krisberedskap – det finns inget bra svenskt begrepp som fångar upp aspekterna av den individuella, den lokala och den samhälleliga beredskapen i ett ord så vi har valt att kalla det för prepping. Genom att arbeta med prepping vill ABF bidra till en krisförebyggande lokal gemenskap som hela samhället tjänar på.

ABF lägger extra vikt vid en krisförebyggande gemenskap och lokal beredskap och bygger på vetskapen att de som känner sina grannar och har nätverk i lokalsamhället har större chanser att hantera kriser på ett bra sätt.

Vill du lära dig mer om prepping?

En god hemberedskap är viktigt, för dig som privatperson och för dig som samhällsmedborgare. Vi har alla en roll att spela i en samhällsstörning eller kris. En god hemberedskap tar udden av krisen, bidrar till minskad sårbarhet på det personliga planet men även till ett mindre sårbart samhälle!

ABF jobbar med att allt studiematerial ska bli tillgängliggjort så alla i Sverige kan ha en chans att lära sig mer om prepping. Vi har studiematerial på punktskrift, storstil, och som är digitalt inläsningsbara. Material finns även på fler språk än svenska. Om du är teckenspråkig har MSB en bra film om hur du kan förbereda ditt hem för kris eller krig.

Fyra snabba preppingtips för dig vill komma igång med prepping på en gång

  1. Utgå från att säkra dina grundbehov, vätska, föda, sömn, ren luft. Därefter kommer behoven av trygghet, stabilitet, gemenskap, uppskattning.
  2. Endast du vet vad du behöver för att leva, inte bara överleva. Kaffe eller te? Mediciner, allergier?
  3. Ta kontakt med dina vänner, grannar eller föreningar du är aktiv i för att kolla hur de tänker kring krisberedskap. Ni kanske kan preppa tillsammans!
  4. Ta även kontakt med ABF där du bor

Hur går du vidare?

Om du vill du lära dig mer om prepping har ABF många möjligheter att stötta dig. Flera av våra lokala avdelningar och distrikt erbjuder prepping-cirklar och föreläsningar. Här kan du se vilken avdelning som ligger närmast dig.

Vill du erbjuda andra en del av din kunskap kan du bli cirkelledare åt ABF, besök då denna sida.

Mer prepping!