Hoppa till huvudinnehåll

Läsning för gemenskap: The European Book Day-projektet

Publicerad

Efter tre år har "European Book Day"-projektet avslutats och framgångsrikt uppnått målsättningen att öka medvetenheten och främja läsning av böcker bland de yngre generationerna. Projektresultaten är ett resultat av gemensamma insatser från åtta projektpartners från Europa som arbetar för att främja läsning inom folk- och vuxenutbildning.

Charlotta Nordblom Nellgård (ABF), Christoph Mauz (Österrike), Maria Orban (Rumänien), Jona Elings Knutsson (Sverige) och Andrea Penkhues (Tyskland). Fotograf: Mikael Andersson

Läsning är en av de grundläggande pelarna inom pedagogik och böcker är värdefulla varor. Projektet syftade till att främja läsning och riktade sig främst till kulturellt och socialt missgynnade ungdomar och EU-medborgare.

73 miljoner analfabeter i Europa

Enligt EUReads webbplats är 73 miljoner människor analfabeter i Europa: “ett oroväckande stort antal. En av fem 15-åringar har dålig läsförmåga och 12,8 procent av eleverna i EU hoppar av skolan* vilket kommer att leda till en ökning av lågkvalificerade arbetstillfällen med 30 procent (...) För att ta itu med denna pedagogiska, sociala och ekonomiska utmaning är det viktigt att främja läskunnighet i Europa och engagera alla åldersgrupper i läsning."

Resultaten av projektet ledde till:

  • En inspirerande läroplan för "European Book Day" – ett omfattande utbildningsmaterial som utvecklats av projektpartnerna med detaljer och praktiska aktiviteter för den intresserade att organisera liknande evenemang som främjar läsning.
  • Fyra evenemang, "European Book Days", anordnades i Österrike, Rumänien, Sverige och Tyskland, och bidrog till att främja läskunnighet i Europa och engagera flera åldersgrupper i läsning.

Workshop i Gävle 2022 för att främja läsning och läskunnighet i Sverige

För Sveriges del innebar projektet att en "European Book Day" anordnades i Gävle under ABFs stora bildningskonferens Ordet Fritt i maj 2022. Där möttes författare från fyra länder: Christoph Mauz (Österrike), Maria Orban (Rumänien), Jona Elings Knutsson (Sverige) och Andrea Penkhues (Tyskland). Inför publiken på Länsmuseet i Gävle framförde de sina texter på originalspråk och därefter översatta till svenska av ABF: Charlotta Nellgård. Den svenska författaren Jona Elings Knutsson har på samma sätt medverkat vid läsningar i Österrike, Rumänien och Tyskland.

Jona Elings Knutsson kommenterar sitt deltagande på följande sätt:

– Det har varit ett nöje att resa runt i Europa och träffa författare och läsare. Speciellt i nuläget med pandemin, kriget i Ukraina och uppkomsten av de högerextrema rörelserna. Jag tror att det är viktigt att dela berättelser med tanke på dessa omständigheter.

Kopplat till arrangemanget i Gävle har också ungdomar från ABFs nätverk fått möjlighet att delta i workshops kopplade till läsande och skrivande. Detta avslutades under en helg i december med en workshop ledd av författaren Anna Sanvaresa (tidigare Jörgensdotter) på Folkets Hus i Sandviken.

– Det har varit en ära för ABF att vara en del av det internationella projektet EBD, berättar Mikael Andersson som var med i Gävle och som är en av de svenska projektledarna och fortsätter:
– Vi har känt en stor stolthet och glädje över att se så många människor mötas i projektets olika delar. Att vara en del av utbytet mellan författare från flera europeiska länder och ta del av våra partners aktiviteter och erfarenheter har verkligen stärkt våra egna pågående och kommande läsfrämjande aktiviteter som också har fått komma till ett utlopp i de möten och workshops vi har genomfört med målgruppen.

Främja läsning för att öka möjligheterna att delta i samhället och stärka demokratin

Att via folkbildning främja läsning i Europa är viktigt av flera skäl. För det första är läsning en grundläggande förmåga som är nödvändig för att kunna delta i samhället på olika sätt, till exempel genom att förstå och följa lagar och regler, läsa instruktioner och använda olika tekniska hjälpmedel.

För det andra kan läsning bidra till att öka kunskapen om världen och förbättra problemlösningsförmågan, samt ge möjlighet att få en djupare förståelse av olika perspektiv och förmågan att tänka kritiskt.

För det tredje kan läsning vara en källa till nöje och avkoppling och i viss mån bidra till att förbättra livskvalitén och den mentala hälsan.
Om vi inte lyckas främja läsning i Europa kan det få allvarliga konsekvenser. Enligt EUReads har som sagt 20 procent av 15-åringar dålig läsförmåga, och 12,8 procent av eleverna i EU hoppar av skolan. Detta kan leda till en ökning av lågkvalificerade arbetstillfällen med 30 procent. Dessutom kan brist på läskunnighet försvåra individers möjligheter att delta i samhället och bidra till utanförskap och en känsla av exkludering.

I en tid då autokratier ökar i världen – och de demokratiska landvinningarna backat till 1989 års nivå, enligt Varieties of Democracy-institutet senaste rapport (V-Dem, 2022) – kan det också vara extra viktigt att försöka motverka de faktorer som kan leda till utanförskap och exkludering. Genom att främja läsning i Europa kan vi bidra till att öka möjligheterna för individer att delta i samhället och förbättra deras livskvalitet. Samtidigt kan läsning också ge oss möjlighet att få en djupare förståelse av olika perspektiv och förmåga att tänka kritiskt, vilket kan hjälpa oss att stärka demokratin.

Projektet European Book Day är ett initiativ av Die Wiener Volkshochschulen (Österrike) tillsammans med ABF (Sverige), Echo Medienhaus GmbH (Österrike), Stiftung Lesen (Tyskland), VHS Bonn (Tyskland), Asociatia Versus (Rumänien), Media Partners SRL (Rumänien) och EURead VoG (Belgien).

Du kan lära dig mer om European Book Day-projektet genom att klicka här! eller kontakta ansvarig projektledare på ABF via e-post.

Läs ABF:s undersökning av Svenskarnas läsvanor (2022)

*källa: EU:s högnivågrupp med experter på läs- och skrivkunnighet, slutrapport från september 2012

 

Detta projekt har genomförts med finansiering från Europeiska unionens program Erasmus+.