Hoppa till huvudinnehåll

Nytt studiematerial om klimatomställningen

Publicerad

Kunskap är nyckeln för att skapa förståelse och motivation för klimatomställningen, här spelar folkbildningen en nyckelroll. Därför är ABF del av initiativet #KlimatAgendan som erbjuder både studiematerial och kurser inom området. #KlimatAgendan samlar aktörer från näringsliv, politik och samhälle, exempelvis våra medlemsorganisationer IF Metall, LO och TCO.

Kvinna sitter vid dator och läser på skärm. I ena hörnet av skärmen ser man KlimatAgendans logga mitt på skärmen kan man läsa texten: Batterikostnaderna har sunkit 89% de senaste 10 åren.

KlimatAgendan erbjuder ett folkbildningspaket om klimatomställningen med målsättningen att öka kunskapen om klimatkrisen och ge verktyg som leder till handling. Genom arbetet med KlimatAgendan vill vi också bidra till den folkliga opinionen för den stora omställningen för klimatet som kommer att krävas framöver. 

–  Samhällsgrupper och länder drabbas olika hårt av klimatförändringarna och alla har inte samma makt och resurser att agera. För ABF är därför rättvise-, jämställdhets- och rättighetsperspektiven viktiga att ha med sig i omställningsarbetet. Folkbildningen spelar här en avgörande roll, säger Markus Poletti, ansvarig samordnare på ABF. 

Studiematerialet som KlimatAgendan erbjuder består av två fristående delar som med fördel kan kombineras. Dessutom erbjuds tillfälle för de som vill vara med och leda utbildningar med materialet som grund. Materialet är framtaget, och sprids, i samverkan med flera fack- och studieförbund.  

–  Många i Sverige känner sig uppgivna av det allvarliga läget som FN:s senaste klimatrapport tydligt befäster. Vår utbildning hjälper till att förvandla klimatångest till faktabaserade insikter, vilket i sin tur leder till handling hoppas vi, säger Tove Ahlström, vd på Global Utmaning. 

Du hittar utbildningspaketet på Global utmanings hemsida