Hoppa till huvudinnehåll

Demokratiambassadörerna – påverka där du bor

Publicerad

Den 11 september är det val. Men alla vet inte om – eller bryr sig om att rösta för att påverka samhället där de bor. Just nu pågår en rad lokala demokratiprojekt för att utjämna allt från skeva maktförhållanden till att öka valdeltagandet bland förstagångsväljare och bland andra åldersgrupper i samhället. En av ledarna för ett sådant nydanande projekt är Esra Özge på Demokratiambassadörerna på ABF Flemingsberg.

Nesrin och Esra, Demokratiambassadörerna. Foto: Lars Wiberg

Ytterdörren till ABF Flemingsberg är inte låst och det känns bra att bara kunna gå rätt in. Esra Özge som är en av ledarna för Demokratiambassadörerna möter upp och berättar att hon varit med på ABF Flemingsberg från starten för cirka ett och ett halvt år sedan.

– Jag ville börja av den anledningen att jag ville jobba med unga samt jobba med Flemingsberg för Flemingsberg. Man kände liksom att Flemingsberg var ett bortglömt område, ett ställe som man inte satsade på. När jag hörde att ABF skulle komma till Flemingsberg blev jag jätteglad. 

– Jag fick idén till det här jobbet efter ett samtal med polisen, det är en lång story. Jag jobbade tidigare med kundtjänst och som kassörska på Pulsen i Flemingsberg och dag efter dag såg jag att de här unga personerna inte hade någonstans att ta vägen. Vi hade ingen fritidsgård, vi hade ingenting i Flemingsberg då för ett och ett halvt år sedan. Nästan varje dag såg jag polisen slänga ut unga personer som egentligen bara ville ha någonstans att hänga. Det var andra insatser här då, och det var liksom lite sorgligt att se följderna av det. För ungdomarna hade ingen annanstans att gå, förklarar Esra.

– Då började jag prata med polisen och ifrågasätta vad vi löser när vi bara slänger ut de här personerna?! Plötsligt ville polisen ha mitt nummer och två tre dagar senare ringde Krista Nikula som är samordnare på Huddinge kommun och sa att ABF ska ha en popup-lokal här i Flemingsberg. De kommer att jobba med unga vuxna. Är du intresserad av att arbeta med det? frågade Krista mig. Jag sa “ja” på stående fot och sedan den dagen är jag med i båten, berättar Esra.

Utanför ABF Flemingsberg har några ungdomar som tillhör Demokratiambassadörerna just börjat att filma och intervjua lokalinvånarna. Ungdomarna är professionella och ställer frågor som “hur många gånger har du röstat? Vet du hur man poströstar? Varför röstar du?”

 – Demokratiambassadörerna är unga personer som ska vara med och påverka valdeltagandet i Flemingsberg, Skogås och Vårbygård, säger Esra. Det är ambassadörer som ska öka valdeltagandet i dessa områden. Och se till att fler personer, speciellt unga, förstagångsväljare börjar att rösta.

TikTok och Generation Z

TikTok är ett risat och rosat forum som ägs av ett kinesiskt bolag. Enligt Internetstiftelsen är nästan hälften av Generation Z eller 00-talisterna på TikTok varje dag. I Internetstiftelsens val-special-rapport om svenskarnas internetvanor framkommer det att Generation Z är den enda generation som hämtar och tar till sig politisk information från TikTok.

I valet den 11 september kommer 430 000 förstagångsväljare att kunna delta i valet enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Om cirka 215 000 av dem är på TikTok varje dag innebär det sannolikt att de politiska partierna inte kommer att kunna bortse från detta faktum trots att det finns en viss oro för hur den kinesiska staten hanterar appen. Det ska i sammanhanget påpekas att Generation Z har större tilltro till public service enligt Internetstiftelsen, men att det inte är där de i huvudsak inhämtar information om politiska frågor.

– Vi har gjort en analys med våra ambassadörer, säger Esra, för att se vart alla unga är idag. De hänger exempelvis mycket på sociala medier som TikTok, Podcasts och Instagram. Därför har vi valt att jobba mycket med media. För att kunna nå ut till unga och sprida informationen om varför det är viktigt att rösta, varför man ska rösta och hur man röstar. På våra utbildningar är vi noga med att lära ut källkritiska verktyg så att ungdomarna blir bättre på att skilja mellan vad som är information och vad som är desinformation. Sedan har våra ambassadörer även bjudit in en del olika kommunala politiker som de har korta intervjuer med. Dessa lägger vi ut på sociala medier för att locka fler unga så att de får ett litet hum om vad politik är, vad de står för, och speciellt då kommunalt. Så att man även blir medveten som sin röst i det kommunala valet som ändå på något sätt är direktpåverkan just där man bor.

Lokal demokrati

I början av projektet gjorde Demokratiambassadörerna undersökningar och intervjuer med folk på orten. Det visade sig att många inte riktigt visste vilka personer som satt lokalt i kommunfullmäktige. Många visste inte ens vilket parti eller partier det är som styr.

–  Vi identifierade de här kunskapsluckorna och försöker fylla dem med olika informationer såsom TikTok-videos eller Instagram-inlägg, säger Esra. Förhoppningsvis blir fler intresserade och vill veta mer om möjligheterna att påverka där man bor och hur de kan utbilda sig vidare. Många förstår inte att de kan bli exempelvis kommunalpolitiker och delta i den lokala demokratin oavsett partitillhörighet. Detta vill vi ändra på.