Hoppa till huvudinnehåll

Kurser för föreningar och fackförbund

Här hittar du ABFs tvärfackliga utbildningar samt våra kurser för föreningar och styrelser.

Utbildningar för dig som har ett uppdrag i en förening

ABF arrangerar regelbundet funktionsutbildningar, till exempel ordförandeutbildning, sekreterarutbildning mm. Kurserna passar alla föreningsaktiva som har eller planerar att ta ett styrelse/revisorsuppdrag för sin förening. Om inget annat anges, så genomförs kurserna i fysisk form på ABF i Örebro. 

Här hittar du alla våra aktuella kurser för 2022, för dig som har ett uppdrag i en förening! 

Ordförande
Ordförandeutbildning 7 april - fulltecknad
Ordförandeutbildning helg 7 maj

Kassör
Kassörsutbildning 10 mars samt 17 mars

Sekreterare
Sekreterarutbildning helg 14 maj

Studieorganisatör
Inspirationsträff för studieorganisatörer, dagtid 10 februari
Inspirationsträff för studieorganisatörer, kvällstid 17 februari
Inspirationsträff för studieorganisatörer, digitalt kvällstid 22 februari
Kurs för studieorganisatörer 31 augusti

Kurser och träffar för hela styrelsen
Inspirationsträff för styrelser, digitalt kvällstid 11 maj
Fortbildning för styrelser helg 22 oktober

Valberedning
Valberedningskurs 6 oktober
Valberedningskurs helg 29 oktober

Revisor
Revisorsutbildning 13 oktober

ABF Örebro län nu ansluten och godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar


ABF Örebro län har blivit godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar inom den ny satsningen som LO, Svenskt Näringsliv och PTK står bakom.

Det har avsatts 75 miljoner i stöd för utbildning av chefer och arbetsmiljöskyddsombud. Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021. Pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023.

Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom LO, Svenskt Näringsliv och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

De utbildningar som ABF Örebro erbjuder är följande:
  • Bättre arbetsmiljö (BAM 40 tim)
  • Vidareutbildning för skyddsombud (24 tim)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM 16 tim)
  • Organisatiorisk och social arbetsmiljö (OSA 16 tim)
Dessa utbildningar kan erbjudas digitalt, fysiskt och/eller företagsanpassat.

Har ni behov/önskemål om fler utbildningar eller utbildningar på andra orter hör av er till ABF Örebro län. Vi har mycket erfarna handledare som kan skräddarsy en utbildning efter era önskemål.

Vid frågor kontakta gärna:

Andreas (Ante) Mäkelä
Verksamhetsutvecklare ABF Örebro län
andreas.makela@abf.se
010-206 69 18