Till sidans huvudinnehåll

ABFs nationella medlems- och samarbetsorganisationer

Söker du lokala samarbeten med ABF, vänligen kontakta ditt lokala ABF.

Medlemsorganisationer

Följande organisationer är nationella medlemmar i ABF och samarbetar med oss kring sin studie- och kulturverksamhet.*

*Sedan 2022 arbetar ABF med att stärka det systematiska samarbetet med samtliga medlems- och samarbetsorganisationer. I samband med det kommer denna lista att kontinuerligt uppdateras.

 

Samarbetsorganisationer

Följande organisationer har nationella samarbetsavtal med ABF och samarbetar med oss kring sin studie- och kulturverksamhet.*