Till sidans huvudinnehåll

Samarbeta med ABF Östergötland

Förening i samarbete med ABF

Många föreningar erbjuder studiecirklar och föreläsningar till sina medlemmar. Vi kan hjälpa till med kostnadsfria cirkelledarutbildningar, tips om studiematerial och andra frågor som dyker upp när föreningens medlemmar vill lära sig mer. Ibland kan vi även hjälpa till med vissa kostnader. Ta kontakt med oss. På mötet kan du:

  • Presentera din idé med studierna och få hjälp med att utveckla den
  • Få veta hur du kan planera, genomföra och rapportera era studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang
  • Ta reda på vilka utbildningar ABF Östergötland har för cirkelledare och förtroendevalda
  • Få information om studiematerial och ta reda på hur man gör en arbetsplan
Maila oss

Medlemskap eller samarbetsavtal?

En organisation som blir medlem i ABF Östergötland har rösträtt på års- och halvårsmötet och kan nominera till ABF-styrelsen.

Ett alternativ är att teckna samarbetsavtal då får man hjälp och stöd med studier och kultur men har inget formellt inflytande på ABF:s representantskapsmöten. Din förenings kontaktperson hjälper er att teckna ett samarbetsavtal om det är aktuellt.

Medlemskap i ABF Östergötland

När man ansökt om att bli medlem hos ABF Östergötland ombeds man skicka in föreningens stadgar och verksamhetsberättelse som fungerar som underlag för handläggningen av ärendet. ABF Östergötland utreder om den ansökande uppfyller medlemskriterierna och lägger därefter förslag till styrelsen om att bevilja medlemskap för organisationen.