Hoppa till huvudinnehåll

Socialistiska studiecirklar i höst

Publicerad

Under hösten hålls flera (kostnadsfria) socialistiska studiecirklar på ABF Malmö. Ett måste för dig som är intresserad av politik, ekonomi, kön och klass.

Drömmen om det röda – om feminism, kärlek och pengar

Start: 7 oktober

I Nina Björks bok ”Drömmen om det röda – Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek” avhandlas aktivisten och feministen Rosa Luxemburg, som var starkt engagerad i den socialistiska kampen.

Dagens kapitalistiska samhälle står ofta utan att bli ifrågasatt. Var står samhället idag? Är socialismen fortfarande aktuell? Här kan vi som drömmer om det röda samlas för att diskutera några av vår tids största politiska frågor.

Caliban and the witch – om kapitalism, kön och arbete

Start: 1 oktober

Introducerande cirkel av Silvia Federicis ständigt återkommande verk, där hon utforskar människans historiska motstånd mot överheten och hur det kapitalistiska klassamhället var integralt i skapandet av våra moderna könsroller - både på arbetsmarknaden och i hemmet.

Silvia Federicis moderna klassiker Caliban and the Witch (2004, 2014) kan beskrivas som saftig, rolig, chockerande och enormt upplysande i en historisk kontext.

Karl Marx – en djupdykning i Kapitalet

Start: 12 september

Sedan bankkrisen 2008 ifrågasätter fler människor än någonsin kapitalismen: är det verkligen systemet som ger majoriteten frihet och välfärd, som det utlovas av kapitalismens anhängare?Hur samtida kapitalism fungerar är inte en abstrakt, akademisk fråga. Svaret på denna fråga har en omedelbar praktisk relevans för varje antikapitalistisk rörelse.

Att få möjlighet att sätta sig in i Marx livsverk Kapitalet är nödvändigt, inte bara för att kunna kritisera ytliga påståenden om vad Marx har skrivit, utan framför allt för att Kapitalet, skriven för mer än hundra år sedan, ger en mer omfattande analys av kapitalismen och är på många sätt modernare än många av de hyllade verken skrivet i nuet av kapitalismens försvarare.

Karl Marx – Grundrisse (förarbetet till Kapitalet) 

Start: 12 september

Grundrisse skrevs under en tid när kapitalismens stora kris verkade nära. Idag vet vi att kapitalismen överlevde och är starkare än någonsin. Nu verkar det vara lättare att föreställa sig jordens undergång än ett slut på det kapitalistiska systemet och då blir Grundrisse intressant.

Det är Marx egna anteckningar som egentligen inte var tänkta att publiceras och det dröjde också långt in på 1900-talet innan de gavs ut. Boken kan ses som ett förarbete till Kapitalet och en ingång till Marx tankevärld och ekonomikritik. Men där finns också mycket som inte finns någon annanstans i hans texter. Grundrisse är exempel på hur nära det är mellan teori och praktik för Marx och vi läser texten politiskt för trots många år på nacken är den fortfarande aktuell.