Hoppa till huvudinnehåll

Facklig-politiska enheten

Utgångsläget för vår verksamhet är ABFs folkbildningsidé innefattande:

En samhällssyn:

innebärande att i ett demokratiskt samhälle är framtiden påverkbar

En människosyn:

grundad på alla människors lika värde

En kunskapssyn:

där människor har omfattande medvetenhet och insikter för att delta i förändringsarbetet av samhället

Kunskaper är en viktig förutsättning i en demokrati och facklig-politiska enhetens uppgift är att vara ett verktyg i människors och organisationers kamp för att vinna demokrati.
Vi arbetar med studier för medlemmar och förtroendevalda i målgruppen fackliga och politiska medlemsorganisationer. I samverkan med organisationer genomför enheten fackliga och politiska medlemsutbildningar samt funktionsutbildningar för förtroendevalda och anställda. Vi genomför också pedagogisk utveckling för organisationers cirkel- och kursledare, studieorganisatörer och studieaktiva.

Vill du komma i kontakt med facklig-politiska enheten, ring eller e-posta till
Maria Thörnqvist, telefon 031-774 31 30, e-post maria.thornqvist@abf.se. För information om cirklar och kurser klicka på länken www.fackligutbildning.se