Till sidans huvudinnehåll

Starta egen cirkel

Att delta i eller starta en studiecirkel är ett perfekt sätt för att lära sig nytt eller fördjupa sina kunskaper i ett ämne tillsammans med andra intresserade.

Vad är en studiecirkel?
I studiecirkeln utgår man från deltagarnas önskemål, erfarenheter och förmågor. Alla som deltar har ett gemensamt mål och ansvaret för att nå målet.

I studiecirkeln kan man studera teoretiska ämnen som politik, språk eller historia såväl som praktiska ämnen som konst, musik eller dans. Dock är idrott, lek och spel inte godkända ämnen.

Några av kännetecknen för en studiecirkel är den lilla gruppen, det aktiva kunskapssökandet och samtalet som bygger på deltagarnas egna erfarenheter. En cirkelledare håller ihop diskussionerna, ser till att alla är aktiva och ansvarar för praktiska frågor.

Vad kan ABF hjälpa till med?
ABF erbjuder ledarutbildning för cirkelledare. Till studiecirkeln kan ABF ge ekonomisk ersättning, så kallad kostnadsersättning, till inköp av böcker, annat material eller andra kostnader kopplade till studiecirkeln. Ni kan även få hjälp med lokaler eller annat ni behöver i samband med studiecirkeln.

Kom igång
Börja gärna med att läsa vår checklista för studiecirklar (öppnas i ett nytt fönster). Kontakta oss därefter på cirkel.095@abf.se där ni kortfattat beskriver er idé och ert gemensamma mål med studiecirkeln.