Till sidans huvudinnehåll

ABF Göteborg

Programverksamheten

Programverksamheten är vårt skyltfönster och den del av ABF Göteborg som är mest bekant för göteborgarna. Vi erbjuder ca 170 kurser och föreläsningar varje termin, inom ämnesområdena Konst, Hantverk, Keramik, Språk, Samhälle, Musik och Dans. Här kan man söka ny kunskap och växa tillsammans med andra i ett öppet, jämlikt och demokratiskt sammanhang.

Utgångspunkten i alla våra kurser är folkbildningspedagogiken. Den bygger i korthet på en dialog mellan ledare och deltagare. Ledaren är visserligen navet i undervisningen men deltagarnas önskemål, förkunskaper och behov är avgörande för hur den gemensamma kunskapsresan ska se ut. Här ägnar vi oss åt lärande i en liten demokratisk grupp där nyfikenhet och glädje genomsyrar arbetet.

 

Till vår programverksamhet
en stor grupp personer ler mot en kamera och vinkar

Föreningssamverkan

Många föreningar erbjuder studiecirklar och föreläsningar till sina medlemmar. Vi i ABF kan hjälpa er! Vi kan också hjälpa er som vill starta förening. 

Huvuddelen av all verksamhet i ABF Göteborg sker i samverkan med föreningslivet. Det kan handla om danscirklar i en etnisk förening, mattecirklar för ledarna i en basketförening eller en föreläsning tillsammans med en Folkets Hus-förening. 

Till föreningssamverkan
en folksamling i en vårgrön park, i förgrunden tre personer som samtalar

Medlemsorganisationer

ABF Göteborg är en förening med många medlemmar. Vi ska vara en självklar pedagogisk resurs för alla våra medlemsorganisationer.

ABF föddes inom arbetarrörelsen, och vi delar historia med många av våra medlemsorganisationer. Andra medlemsorganisationer har tillkommit senare, utifrån en känsla av samhörighet vad gäller värdegrund och samhällssyn. De kan vara medlemmar på förbundsnivå eller lokalt i ABF Göteborg.

Till medlemsorganisationer
fem personer som står på rad och håller om varandras axlar, de ser på varandra och skrattar

Fackliga studier

Kunskaper är en viktig förutsättning i en demokrati och våra fackliga studiers uppgift är att vara ett verktyg i människors och organisationers kamp för att vinna demokrati.

Vi arbetar med studier för medlemmar och förtroendevalda i målgruppen fackliga medlemsorganisationer. I samverkan med organisationer genomför vi medlemsutbildningar samt funktionsutbildningar för förtroendevalda och anställda. Vi genomför också pedagogisk utveckling för organisationers cirkel- och kursledare, studieorganisatörer och studieaktiva.

Till fackliga studier
ett äldre par, en man och en kvinna, lagar mat tillsammans

Grupper som inte är föreningar

Inom ABF Göteborg är alla grupper välkomna, även om de inte har bildat en förening. Det kan handla om bokcirklar, musikband, filmentusiaster eller andra grupper som vill lära sig något tillsammans. 

Är ni ett gäng som vill lära er något tillsammans? Vill ni få struktur och hjälp att komma igång? Starta en studiecirkel! 

Ledaren för en studiecirkel behöver inte vara expert. Istället utgår cirkeln från deltagarnas erfarenheter och önskemål. Cirkelledaren är den som håller ihop diskussionerna, ser till att alla är aktiva och ansvarar för praktiska frågor.  

Till grupper som inte är föreningar
tre äldre kvinnor i färgstarka kläder kramar om varandra och skrattar hjärtligt

Kostnadsfria cirklar

ABF vill vara en utjämnande kraft, som tillgängliggör bildning och kultur för alla göteborgare. Därför erbjuder ABF Göteborg kostnadsfria cirklar i flera av våra ytterområden.

ABF Göteborg menar att alla ska ha tillgång till både bildning och möjlighet att utöva kultur. Plånboken ska inte styra! Därför samverkar vi med flera aktörer för att kunna erbjuda kostnadsfri verksamhet i Bergsjön, Angered och på Hisingen.

Till kostnadsfria cirklar

Loud Grrrl

Loud Grrrl är en plattform och ett nätverk under ABF som stöttar lärandet av musik i grupp för främst kvinnor, ickebinära och transpersoner.

Vi erbjuder replokals- och studioverksamhet i Göteborg, utbildning, kontaktnät och spelningar. I dagsläget har vi utrustade replokaler i Musikens Hus (Majorna), Musikfabriken (Hisingen) och en studio i Viktoriahuset (Haga).

Till Loud Grrrl
två personer spelar instrument, till vänster en klarinett och till höger gitarr

Replokaler

ABFs stora replokalskomplex Rockverkstan och Rockverket ligger på Lindholmen och har 52 replokaler. Här repar ca 130 band varje vecka året runt. Fem av lokalerna är grundutrustade och här kan man som band hyra en eller två tider i veckan. Två lokaler är endast för undervisning och i de resterande 45 repar band med sin egen utrustning.

Till replokaler