Musik och media

Studiecirklar inom musik, film, media, dans och övrig kultur (ej kurser). Musik: Peter och Dennie. Film och Media: Lars och Jens. ABF:s replokaler: Markus. Loud Grrrl och Ungdomskultur: Negar. (Foton tagna av Alireza Badiee)