Styrelse

Styrelsen 2019-2020 består av ombudsmannen (chef på avdelningen), sju ordinarie ledamöter (varav en ordförande och en vice ordförande), fem suppleanter samt två personalrepresentanter, en ordinarie och en suppleant. Foton: Alireza Badiee och ABF.

Angelica Teiffel
  • Suppleant

  • Vakant