Styrelse

Styrelsen 2018-2019 består av ombudsmannen (chef på avdelningen), sju ordinarie ledamöter (varav en ordförande och en vice ordförande), sex suppleanter samt två personalrepresentanter, en ordinarie och en suppleant. Foton: Alireza Badiee

Angelica Teiffel