Hoppa till huvudinnehåll

Starta egen cirkel

Att delta i eller starta en studiecirkel är ett perfekt sätt för att lära sig nytt eller fördjupa sina kunskaper i ett ämne tillsammans med andra intresserade.

I studiecirkeln utgår man från deltagarnas önskemål, erfarenheter och förmågor. Alla som deltar har ett gemensamt mål och ansvaret för att nå målet.

En cirkelledare håller ihop diskussionerna, ser till att alla är aktiva och ansvarar för praktiska frågor. I studiecirkeln kan man studera teoretiska ämnen som t ex politik, språk eller historia såväl som praktiska ämnen som konst, musik eller dans. Dock är idrott, lek och spel inte godkända ämnen.

Några av kännetecknen för en studiecirkel är den lilla gruppen, det aktiva kunskapssökandet och samtalet som bygger på deltagarnas egna erfarenheter.

ABF kan ge ekonomisk ersättning, s k kostnadsersättning, till inköp av böcker, annat material eller andra kostnader i samband med studiecirkeln. Ni kan även få hjälp med lokaler eller annat ni behöver i samband med cirkeln. ABF erbjuder även ledarutbildning för cirkelledare.

Börja gärna med att läsa vårt informationshäfte om vad en studiecirkel är (PDF,  Vad är en studiecirkel? (öppnas i ett nytt fönster)

Beroende på vilka ni är och hur ni är organiserade finns det några olika vägar att gå:

Är ni en förening eller en organisation hittar ni mer information på sidan om föreningar.

Är ni en musikgrupp går ni till musiksidorna.

Vill ni ägna er åt film, media eller teater går ni till Medialab-sidan (öppnas i nytt fönster).

För övriga studiecirklar, kontakta oss på cirkel.095@abf.se eller fyll i vårt cirkelformulär och skicka det till cirkel.095@abf.se