Hoppa till huvudinnehåll

#RörInteMinStudiecirkel

Folkbildningen är avgörande för Sveriges livskraft och mångfald, oavsett områdets karaktär, från stad till land.

Beskedet om förslaget till minskat anlag är ett dråpslag för alla våra medlems- och samarbetsorganisationer och för svenskarnas möjlighet att få lära sig vad de vill, för hela kultursverige och betydande delar av civilsamhället.  

Vem du än är som läser detta är jag säker på att du eller dina barn eller syskon eller allihop någon gång varit en del av studieförbundens verksamhet. Troligen flera gånger. Det är den verksamheten som blir lidande av det som händer nu. 

Regeringens besked är helt enkelt ett slag mot demokratin. Det riskerar nämligen att fördjupa klyftorna i samhället och skapa en situation där endast de som har ekonomiska resurser har tillgång till kultur, utbildning och personlig utveckling. Det hotar att underminera vårt demokratiska system genom att minska möjligheterna för medborgare att engagera sig och påverka politiken.  

Men vi låter oss inte nedslås. Det är tungt idag, men nu kavlar vi upp ärmarna och påbörjar ett intensivt arbete för att kunna ge fortsatt mening åt människor som på olika sätt behöver folkbildningen, personer med funktionsnedsättning, de som står långt från arbetsmarknaden och ofrivilligt ensamma äldre.  

Den föreslagna nedskärningen kommer att slå hårt mot verksamheten på landsbygden, integrationen av människor som är nya i Sverige, kompetensförsörjningen och breda kulturlivet. 

Men vi fortsätter kämpa.Alternativet känns helt otänkbart.