Till sidans huvudinnehåll

Samarbeta med ABF

Samarbeta med oss

Tillsammans med ABF Örebro län kan du som cirkelledare utveckla dina och deltagarnas gemensamma intresse genom studiecirklar eller annan folkbildning. Har ni en förening finns det möjlighet för dig och din organisation att vidareutveckla era medlemmars kunskaper genom studiecirklar, kurser och kulturarrangemang!

Cirkelledare

Du som cirkelledare är vårt viktigaste verktyg för folkbildningen. Utan våra engagerade cirkelledare skulle en stor del av vår verksamhet riskera att försvinna. Som cirkelledare har du en nyckelroll i vår strävan att utveckla folkbildningen.

Våra cirkelledare har en stor bredd i kompetens, erfarenhet och engagemang. De leder verksamhet av flera olika slag, allt från körer, dansgrupper och språk till hantverk, hemberedskap och fackliga utbildningar. Allt inom ramen för studiecirkelns pedagogik.

Som cirkelledare kan du ta del av flertalet olika förmåner, som exempelvis:

 • Cirkelledarutbildning
 • Tillgång till olika typer av lokaler runtom i länet
 • En gratis studiecirkel per år
 • Chansen att tjäna pengar på ditt specialintresse
 • Möjlighet att få vänner för livet
Bli cirkelledare

Föreningar och organisationer

ABF Örebro län har runt 120 medlemsföreningar, från de minsta byalagen till de stora partierna och fackförbunden. Alla är lika viktiga för oss.

Behoven kan skilja sig men som en av Örebros mest välkända organisationer för bildning och kultur kan vi hjälpa er att lära, mötas och skapa – tillsammans!

Som medlemsförening har ni tillgång till flertalet förmåner:

 • En personlig samordnare med spetskompetens inom ert område, som kan hjälpa er att förverkliga planer och drömmar genom pedagogiskt stöd och praktisk hjälp
 • Subventionerad hyra av föreläsningssalar och studierum i hela Örebro län
 • Stöd till studiecirkelledare eller övriga i föreningen
 • Professionell och effektivt kommunikation och marknadsföring i etablerade kanaler och medier
 • Kompetensutveckling för cirkelledare
 • Kompetensutveckling för olika förtroendevalda funktioner
 • Kompetensutveckling och stöd i det egna föreningsarbetet: organisation, kommunikation och administration
 • Samarrangemang och större konferenser med ABF Örebro län
 • Service i våra lokaler i Örebro vid samarrangemang
 • Kontakt eller samverkan med andra föreningar eller föreläsare som förmedlas via ABF Örebro läns kontaktpersoner
 • Möjlighet till kostnadsersättningar

Som medlem kan vi fördjupa stödet ytterligare,  läs mer om hur du blir medlem via länken nedan.

Medlemskap i ABF
Mer information till föreningar och organisationer
Våra medlemsorganisationer

Tillsammans stärker vi folkrörelserna!
Låt ABF vara en mötesplats där ni knyter kontakter med andra föreningar och utbildar er för att stärka våra folkrörelser – för att vi tillsammans ska bli starkare.