Till sidans huvudinnehåll

Bra att veta
innan din anmälan

Anmälan

Anmäl dig via vår hemsida, per telefon, via e-post eller genom ett personligt besök. Anmälan är bindande.  Villkor för anmälan och avanmälan hittar Du på vår sida om allmänna villkor. 

Cirkelstart

Cirklarna startar så snart vi har tillräckligt många anmälda deltagare. Kallelse med faktura kommer till dig tidigast två veckor före start. Den skickas i första hand till den e-post du angett i anmälan. Vill du hellre ha en pappersfaktura, kontakta oss så ordnar vi det. 

Studietid 

Timmar som anges i programmet är studietimmar. En studietimme = 45 minuter. 

Delbetalning

Du har möjlighet att delbetala upp till tre gånger. Meddela oss detta när du anmäler dig så lägger vi upp det så det passar dig.

Rabatt

Är du medlem i något LO-fack är det möjligt att du får rabatt på deltagaravgiften. Tag kontakt med din fackliga organisation – det kan löna sig. 

Är du medlem i någon funktionsvariations- eller pensionärsförening och vill vara med i studieverksamheten. Kontakta din funktionsvariations-/pensionärsförening. 

Studiematerial

Kostnaden för litteratur och material ingår normalt ej i deltagaravgiften. 

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du försäkrad till och från samt under pågående studiecirkel. 

Personnummer

Personnummer är en obligatorisk uppgift för vår rapportering till Folkbildningsrådet. Vi måste därför ha personnummer på alla som deltar i vår verksamhet.