Till sidans huvudinnehåll

Medlemskap i ABF Örebro län

Bli medlem hos oss

ABF Örebro län har över 100 medlemsföreningar. Vill din förening bli en av dessa? Tillsammans med ABF kan din organisation vidareutveckla era medlemmars kunskaper genom studiecirklar, kurser och kulturarrangemang.

Alla föreningar är någon gång i behov av att utveckla sin verksamhet. Det arbetet börjar i styrelsen. ABF kan stödja er styrelse med alltifrån kortare samtal till skräddarsydda utbildningar inom styrelseutveckling. Vi kan även erbjuda rena funktionsutbildningar där just olika funktioner som exempelvis ordförande, kassör, sekreterare eller studieorganisatör står i fokus. Som medlem i ABF Örebro län har ni också möjlighet att hyra lokaler för medlemsmöten, styrelsemöten eller årsmöten till en betydligt lägre kostnad än ordinarie pris.

ABF kan hjälpa till med alla frågor som handlar om studier och kultur. Vi kan vara bollplank och inspirera med idéer om hur ni kan planera er studieverksamhet. Studiecirklar, tematräffar, föreläsningar och kanske specialskrivna studiematerial gör era medlemmar bildade inom det område ni önskar.

Som medlem kan ni också vara med och påverka verksamheten hos ABF Örebro län. Varje medlemsförening har rätt att välja ombud till ABF Örebro län års- och halvårsmöten, och har även möjlighet att nominera enskilda medlemmar till ABFs styrelse.

Ett medlemskap i ABF Örebro län kostar 50 öre per medlem och år, eller som lägst 100 kronor per år.

För att bli medlem i ABF Örebro län måste ni:

  • Skicka in ett brev/skrivelse där det står att ni som förening vill ansöka om medlemskap i ABF Örebro län
  • Bifoga ett styrelsebeslut som bekräftar att ni som förening tänker ansöka om medlemskap
  • Bifoga det senaste årsmötesprotokollet
  • Bifoga föreningens stadgar
  • I samband med ansökan vill vi att ni också anger antal medlemmar i föreningen samt kontaktuppgifter till studieorganisatör och kontaktperson, eller motsvarande.

Posta detta till:
ABF Örebro län
Slottsgatan 15
703 61 Örebro

Har ni några frågor?
Kontakta oss!

E-post: info.orebro@abf.se
Telefon: 010-203 17 00

Våra medlemsorganisationer